Phần mềm quản lý sản xuất Odoo: Quản lý tài sản

Hướng dẫn sử dụng

(b) Quản lý tài sản
Mục đích: Chức năng Quản lý tài sản của phần mềm Sản xuất Odoo có tác dụng theo dõi tài sản qua các lần khấu hao đã được cấu hình tại mục kiểu tài sản.

Có 2 TH theo dõi khấu hao tài sản:

+ TH1: Mua mới về làm tài sản
+ TH2: Tài sản đang sử dụng (đã khấu hao 1 phần) được đưa vào theo dõi khấu hao

(i) TH1: Mua mới về làm tài sản

  • Khi bạn mua mới về làm tài sản, thì tài sản của bạn còn nguyên giá trị

  • Giá trị nguyên giá: 50 000 000 đ

  • Giá trị đã sử dụng: 0 đ

  • Giá trị còn lại: 50 000 000 đ

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng quản lý tài sản Odoo ERPViet 10


- Thông tin khấu hao

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng quản lý tài sản Odoo ERPViet 11


- Bảng khấu hao

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng quản lý tài sản Odoo ERPViet 12


- Bạn nhấn Xác nhận

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng quản lý tài sản Odoo ERPViet 13


- ‘Tài sản’ của bạn chuyển sang trạng thái Đang tính toán khấu hao
- Bạn có thể bán hoặc tiêu hủy khi bạn nhấn vào Bán hoặc tiêu hủy

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng quản lý tài sản Odoo ERPViet 14


(ii) TH2: Tài sản đang sử dụng (đã khấu hao 1 phần) được đưa vào theo dõi khấu hao

  • Tại màn hình Tài sản

  • Bạn nhấn Tạo

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng quản lý tài sản Odoo ERPViet 15

- Nhập tên tài sản muốn quản lý
- Chọn Nhóm tài sản
- Giá trị nguyên giá: 50 000 000 đ
- Giá trị đã sử dụng: 10 000 000 đ
- Giá trị còn lại: 40 000 000 đ
- Nhập Ngày khấu hao đầu tiên

 
Hướng dẫn sử dụng ứng dụng quản lý tài sản Odoo ERPViet 16


- Nhấn Xác nhận

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng quản lý tài sản Odoo ERPViet 17


- Tài sản được chuyển sang trạng thái Đang tính khấu hao

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng quản lý tài sản Odoo ERPViet 18


- Thông tin khấu hao

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng quản lý tài sản Odoo ERPViet 19


- Bảng khấu hao

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng quản lý tài sản Odoo ERPViet 20

Như vậy bạn đã hoàn thành các thao tác để quản lý tài sản trên phần mềm quản lý tài sản chỉ với một vài thao tác đơn giản. Chúc bạn thành công!

Bài viết liên quan
Khách hàng triển khai ERPViet
Vân Đồn
Hạ Long Port
Vạn Hoa
Cộng Cà Phê
Bà Đen Tây Ninh
Tuy Mai
Hòa Bình Group
Vimid
Homefarm
Amia Beauty
TC Motor
Kangaroo
Biluxury
Hàng không Nội Bài
Golden Gate
Sun Group
VMT Group
Biluxury
Gustavo Gano
Menard Việt Nam
Bà Nà Hills
Hạ Long Park
Asia Park
HBG
Amadora Spa
Thịnh Cường
Sakura Vietnam
Nesta
SIV
Tài Phát
0936 468 469