Phần mềm Nhân viên: Phòng ban

Hướng dẫn sử dụng

(b) Phòng ban

Mỗi doanh nghiệp sẽ chia thành các phòng ban khác nhau. Hệ thống cho phép bạn tạo và quản lý các phòng ban trên phần mềm nhân viên của hệ thống ERP.

- Bước 1: Bạn kích vào “Phòng ban

Chức năng ứng dụng quản lý nhân sự Odoo

- Bước 2: Kích chọn “Tạo” để tạo mới phòng ban

Chức năng ứng dụng quản lý nhân sự odoo

 
  • Bạn nhập tên phòng ban
  • Chọn phòng ban cấp trên (nếu có)
  • Quản lý: Là nhân viên quản lý phòng ban hiện tại

Bước 3: Kích chọn “Lưu
Như vậy bạn đã hoàn thành các thao tác để tạo phòng ban trên phần mềm quản lý nhân sự chỉ với một vài thao tác đơn giản. Chúc bạn thành công!

Bài viết liên quan