Phần mềm Nhân viên: Phòng ban

Hướng dẫn sử dụng

(b) Phòng ban

Mỗi doanh nghiệp sẽ chia thành các phòng ban khác nhau. Hệ thống cho phép bạn tạo và quản lý các phòng ban trên phần mềm nhân viên của hệ thống ERP.

  • Bước 1: Truy cập danh mục Nhân viên >> Cấu hình >> Phòng ban

  • Bước 2: Kích Tạo để tạo mới phòng ban

     +Người dùng nhập Tên phòng ban

     +Chọn Phòng/Ban cấp trên (nếu có)

     +Người quản lý: Là nhân viên quản lý phòng ban hiện tại

  • Bước 3: Kích Lưu


Như vậy bạn đã hoàn thành các thao tác để tạo phòng ban trên phần mềm quản lý nhân sự chỉ với một vài thao tác đơn giản. Chúc bạn thành công!

Bài viết liên quan
Đối tác
FPT
VNG cloud
Viettel
HP
Cisco
Voip24h