(b) Điểm danh thủ công

Hướng dẫn sử dụng

(b) Điểm danh thủ công

Khi được cấp quyền điểm danh thủ công, nhân viên có thể truy cập vào ứng dụng Quản lý vào ra và thực hiện đăng nhập/đăng xuất bằng cách kích nút mũi tên    trên màn hình

 Để đăng nhập điểm danh:

  • Bước 1: Người dùng truy cập ứng dụng Quản lý vào ra. Hệ thống hiển thị màn hình đăng nhập.

login

 

  • Bước 2: Kích biểu tượng mũi tên   để đăng nhập. Hệ thống ghi nhận theo đúng thời gian thực tế mà nhân viên bấm nút.

logintc

Tương tự, khi đăng xuất.

  • Bước 1: Người dùng truy cập ứng dụng Quản lý vào ra. Hệ thống hiển thị màn hình đăng xuất.

logout

  • Bước 2: Kích biểu tượng mũi tên để đăng xuất . Hệ thống ghi nhận theo đúng thời gian thực tế mà nhân viên bấm nút.

logouttc

 

Bài viết liên quan
Đối tác
FPT
VNG cloud
Viettel
HP
Cisco
Voip24h