Phần mềm Kho Odoo: Thiết lập tuyến cung ứng

Hướng dẫn sử dụng

(b) Thiết lập tuyến cung ứng
 Tuyến cung ứng trong phần mềm kho ERPViet là một hoạt động nhằm cung ứng sản phẩm, để tăng số lượng tồn kho sản phẩm, dựa trên các quy tắc cung ứng
- Bước 1: Để tạo mới một tuyến cung ứng bạn click vào “Cấu hình” và “Tuyến cung ứng”. Hệ thống sẽ hiển thị danh sách các tuyến cung ứng đã được tạo

Hướng dẫn sử dụng module kho odoo

- Bước 2: Kích vào “Tạo

Hướng dẫn sử dụng module kho odoo

NSD cần chú ý một số lựa chọn:

  • Có 4 cách lựa chọn để áp dụng tuyến đường cung ứng trong phần mềm Kho Odoo.

+ Nhóm sản phẩm: Click vào áp dụng cho Nhóm sản phẩm”. Nhóm sản phẩm sẽ cho phép chọn tuyến cung ứng này. Và khi một sản phẩm trong nhóm sản phẩm cần cung ứng, hệ thống sẽ áp dụng các quy tắc cung ứng để cung ứng sản phẩm.
+ Sản phẩm: Click áp dụng cho sản phẩm thì trong phần cấu hình sản phẩm cho phép chọn tuyến cung ứng này. Và khi sản phẩm cần cung ứng, hệ thống sẽ áp dụng quy tắc cung ứng để cung ứng sản phẩm.
+ Kho hàng: Click áp dụng kho hàng, thì khi có hoạt động dịch chuyển qua kho hàng này, sản phẩm sẽ được xuất hoặc nhập theo các quy tắc cung ứng.
+ Chi tiết đơn hàng: Click áp dụng vào chi tiết đơn hàng, cho phép khi đơn hàng cần cung ứng sản phẩm, thì sản phẩm sẽ được xuất theo các quy tắc cung ứng.

  • Quy tắc: Cho phép người dùng lựa chọn các quy tắc để cung ứng hàng hóa

- Bước 3: Kích vào Lưu

Như vậy bạn đã hoàn thành các thao tác để thiết lập tuyến cung ứng trên phần mềm quản lý kho chỉ với một vài thao tác đơn giản. Chúc bạn thành công!

Bài viết liên quan
Khách hàng triển khai ERPViet
Vân Đồn
Hạ Long Port
Vạn Hoa
Cộng Cà Phê
Bà Đen Tây Ninh
Tuy Mai
Hòa Bình Group
Vimid
Homefarm
Amia Beauty
TC Motor
Kangaroo
Biluxury
Hàng không Nội Bài
Golden Gate
Sun Group
VMT Group
Biluxury
Gustavo Gano
Menard Việt Nam
Bà Nà Hills
Hạ Long Park
Asia Park
HBG
Amadora Spa
Thịnh Cường
Sakura Vietnam
Nesta
SIV
Tài Phát
0936 468 469