Sử dụng công cụ Chat

Hướng dẫn sử dụng

(h) Quản lý tin nhắn - hộp thư đến

1. Quản lý tin nhắn trực tiếp.

Để tạo và sử dụng tiện ích tin nhắn trực tiếp, người dùng thao tác như sau:

  • Bước 1: Tại màn hình chính của công cụ Thảo luận, kích vào dấu “+” tại mục TIN NHẮN TRỰC TIẾP.

  • Bước 2: Trên màn hình danh sách tại mục TIN NHẮN TRỰC TIẾP hiển thị ô trắng, người dùng nhập tên và kích chọn người muốn gửi tin nhắn. Hệ thống dựa vào nội dung nhập vào để gợi ý tên người dùng tương ứng.

  • Bước 3: Nhập nội dung tin nhắn cần trao đổi và kích nút GỬI để gửi tin nhắn trao đổi của mình vào kênh.

Tại đây, người dùng cũng có thể sử dụng các tiện ích gửi biểu tượng, đính kèm hay tag như khi sử dụng kênh.

2.Quản lý hộp tin nhắn đến.

Ngoài cách truy cập trực tiếp vào phân hệ Thảo luận để xem, gửi, quản lý tin nhắn của mình, hệ thống cung cấp cho người dùng thêm một lối tắt, giúp người dùng truy cập nhanh hơn vào hộp tin. Để sử dụng lối tắt này, người dùng kích vào biểu tượng tại góc trên bên phải màn hình chính.

Hệ thống hiển thị danh sách tin nhắn được nhóm các tin thành 3 nhóm: tất cả, nhắn tin (tin nhắn trực tiếp) và kênh.

    

Khi kích vào một tin nhắn, hộp trò chuyện được mở ra ở góc phải phía dưới màn hình, người dùng có thể trao đổi và gửi tin nhắn luôn từ hộp trò chuyện này.

  Nếu muốn gửi 1 tin nhắn cho người dùng mới chưa có trong hộp tin nhắn, kích vào nút Gửi tin tại màn hình danh sách của hộp tin nhắn.

Bài viết liên quan
Đối tác
FPT
VNG cloud
Viettel
HP
Cisco
Voip24h