Hướng dẫn sử dụng

(j) Chức năng import

Mục đích của chức năng import trên phần mềm quản trị doanh nghiệp ERPViet:
- Chức năng import giúp người dùng nhập dữ liệu vào hệ thống nhanh hơn, tiết kiệm thời gian hơn.
- Đối tượng áp dụng: nhân viên, phòng ban, sản phẩm, nhà cung cấp, khách hàng,…
- Mục này ta thực hiện import danh sách nhân viên (các mục khác bạn làm tương tự)
Bước 1: Tại màn hình Nhân viên trên phần mềm ERP, bạn nhấn vào biểu tượng Phần mềm ERP (danh sách)

=> Lưu ý: Bạn phải để hiển thị dạng danh sách thì mới xuất được file

Phần mềm ERP
 

Bước 2:
+ Tích vào một nhân viên (để lấy dữ liệu mẫu chuẩn cho file export)
+ Nhấn vào Hành động
+ Chọn
Xuất

Phần mềm ERP
 

Bước 3: Các trường dữ liệu của nhân viên sẽ hiển thị để bạn lựa chọn, bạn có thể tùy ý chọn các trường thông tin bạn muốn xuất từ phần mềm ERPViet.

Phần mềm ERP
 

Thêm trường dữ liệu cho danh sách nhân viên

+ Nhấn vào trường bạn muốn thêm
+ Chọn
Thêm

Phần mềm ERP

Loại bỏ trường dữ liệu cho danh sách nhân viên

+ Nhấn vào trường cần loại bỏ
+ Chọn
Gỡ

Phần mềm ERP

Bước 4: Bạn chọn Xuất ra tập tin

Phần mềm ERP

Bước 5: Nhập thông tin theo mẫu và lưu thông tin
 

Phần mềm ERP

Bước 6: Import vào hệ thống phần mềm ERPViet, bạn chọn Nhân viên/ Nhập/ Nạp tập tin

Phần mềm ERP

Bước 7:
+ Chọn file vừa nhập dữ liệu
+ Chọn
Open

Phần mềm ERP
 

Bước 8:  
+ Nhấn vào Kiểm thử nhập’ để kiểm tra dữ liệu nhập vào hệ thống
+ Hệ thống thông báo “Mọi thứ dường như hợp lệ”
+ Nhấn vào
Nhập

=> Thông tin danh sách nhân viên được lưu vào database của phần mềm ERPViet

Phần mềm ERP

Như vậy với các thao tác đơn giản, bạn có thể dễ dàng sử dụng chức năng import trên phần mềm quản trị doanh nghiệp ERPViet để phục vụ công việc của chính mình. Chúc các bạn thành công!

Bài viết liên quan
Khách hàng triển khai ERPViet
Vân Đồn
Hạ Long Port
Vạn Hoa
Golden Gate
Sun Group
VMT Group
Biluxury
Gustavo Gano
Menard Việt Nam
Bà Nà Hills
Hạ Long Park
Asia Park
HBG
Amadora Spa
Thịnh Cường
Sakura Vietnam
Nesta
SIV
Tài Phát
Khang Minh
0964 578 234