Cách sử dụng phần mềm bán hàng: Đơn hàng

Hướng dẫn sử dụng

(g) Nhận hàng của khách hàng

Chức năng này giúp người dùng tạo các phiếu nhận lại hàng khi khách hàng muốn trả hàng, từ đó có thể quản lý được các đơn nhập lại hàng. Để tạo các đơn nhập lại hàng, người dùng thực hiện các thao tác sau:

  • Bước 1: Người dùng chọn menu Bán hàng >> Các hoạt động >> Trả hàng từ khách hàng >> Tạo để mở màn hình tạo đơn hàng trả lại.

  • Bước 2: Người dùng nhập thông tin của phiếu nhập hàng từ khách hàng:

+ Khách hàng.

+ Ngày trả.

+ Bảng giá áp dụng.

+ Các điều khoản thanh toán

+ Chi tiết đơn hàng trả, bao gồm:  sản phẩm, mô tả, số lượng trả, đơn giá, thuế (nếu có).

+ Các thông tin khác.

+ Mục chữ ký khách hàng: tải lên chữ ký xác nhận trả hàng của khách hàng.

  • Bước 3: Kích Xác nhận để xác nhận đơn hàng trả lại.

Lúc này, đơn hàng trả lại chuyển sang trạng thái Đơn mua hàng và tạo ra 1 phiếu nhận hàng. Tại đây, người dùng có thể thao tác nhận hàng và tạo hóa đơn công nợ âm (giảm trừ công nợ) cho khách hàng. Các thao tác thực hiện tương tự bước 6, 7 tại mục quản lý đơn hàng (1.5). 
Bài viết liên quan
Khách hàng triển khai ERPViet
Vân Đồn
Hạ Long Port
Vạn Hoa
Cộng Cà Phê
Bà Đen Tây Ninh
Tuy Mai
Hòa Bình Group
Vimid
Homefarm
Amia Beauty
TC Motor
Kangaroo
Biluxury
Hàng không Nội Bài
Golden Gate
Sun Group
VMT Group
Biluxury
Gustavo Gano
Menard Việt Nam
Bà Nà Hills
Hạ Long Park
Asia Park
HBG
Amadora Spa
Thịnh Cường
Sakura Vietnam
Nesta
SIV
Tài Phát
0936 468 469