Phần mềm sản xuất Odoo: Định mức nguyên vật liệu

Hướng dẫn sử dụng

(e) Định mức nguyên vật liệu

Cách sử dụng định mức nguyên vật liệu trong phần mềm sản xuất ERPVIET

Trong hoạt động sản xuất, thiết lập định mức nguyên vật liệu (Bill off Material) BoM là bước rất quan trọng, ảnh hưởng đến quá trình sản xuất. Việc xây dựng định mức nguyên vật liệu giúp doanh nghiệp kiểm soát được số lượng nguyên vật liệu đưa vào để sản xuất, cũng như tính toán được trước lợi nhuận có thể đạt được hay chi phí giá thành bước đầu của thành phẩm.

Đối với mỗi sản phẩm có tuyến cung ứng “sản xuất” thì người dùng bắt buộc phải cấu hình định mức nguyên vật liệu.

Để cấu hình định mức nguyên vật liệu, người dùng thực hiện các thao tác sau:

  • Bước 1: Truy cập danh mục Sản xuất >> Dữ liệu gốc >> Định mức nguyên vật liệu. Trên màn hình sẽ hiển thị tất cả định mức đã được cấu hình.
  • Bước 2: Kích nút TẠO để mở màn hình tạo mới.
  • Bước 3: Nhập các thông tin định mức:

+ Sản phẩm: thành phẩm được sản xuất từ định mức đang cấu hình.

+ Biến thể sản phẩm: nếu sản phẩm có quản lý các biến thể và các biến thể này có định mức để sản xuất là khác nhau, người dùng cần chọn thêm thông tin này để xác định được thành phẩm của định mức.

+ Số lượng: số lượng thành phẩn sản xuất được khi áp dụng định mức.

+ Quy trình sản xuất: thành phẩm được sản xuất theo quy trình nào.

+ Mã phiếu.

+ Kiểu định mức: chọn 1 trong 3 lựa chọn: Sản xuất ra sản phẩm này, Bộ hoặc Gia công ngoài.

+ Bảng thành phần: kích nút Thêm một dòng để thêm các thông tin nguyên vật liệu có trong định mức.

+ Bảng theo sản phẩm: người dùng có thể thêm các thông tin các phụ phẩm khác (ngoài thành phẩm chính) có thể được sản xuất ra khi sử dụng định mức này.

+ Bảng thông tin khác: cấu hình thêm các thông tin về hoạt động sản xuất và tiêu thụ.

  • Bước 4: Sau khi nhập đủ thông tin, kích nút LƯU để lưu định mức. 
Như vậy bạn đã hoàn thành các thao tác để thiết lập định mức nguyên vật liệu trên phần mềm quản lý sản xuất chỉ với một vài thao tác đơn giản. Chúc bạn thành công!
Bài viết liên quan
Đối tác
FPT
VNG cloud
Viettel
HP
Cisco
Voip24h