Phần mềm nhân viên: Hợp đồng

Hướng dẫn sử dụng

(d) Hợp đồng

Hợp đồng lao động là cơ sở pháp lý về thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

Chính vì vậy, trong các doanh nghiệp, người phụ trách nhân sự luôn mong muốn rằng họ có thể quản lý hợp đồng của từng nhân viên một cách có hiệu quả, đảm bảo được các quyền lợi của nhân viên và nghĩa vụ pháp lý với các tổ chức, cơ quan Nhà nước.

(i) Quản lý hợp đồng lao động

ERPViet Nhân viên hỗ trợ quản lý hợp đồng. Để tạo mới một hợp đồng, người dùng thực hiện:

  • Bước 1: Truy cập danh mục Nhân viên >> Nhân viên>> Hợp đồng . Hệ thống hiển thị danh sách hợp đồng đã được tạo.

  • Bước 2: Kích Tạo để tạo mới một hợp đồng và tiến hành nhập thông tin

  • Bước 3: Nhập các thông tin theo form trên hợp đồng.

Chi tiết hợp đồng:

+Tham chiếu hợp đồng: Số hợp đồng gắn với nhân viên

+Nhân viên: Tên nhân viên

+Phòng/ban

+Cấu trúc lương

+Chức vụ

+Ngày bắt đầu

+Ngày kết thúc (nếu hợp đồng thời hạn cố định)

+Kết thúc thử việc

+Thời gian làm việc

+Chịu trách nhiệm: người chịu trách nhiệm xác thực hợp đồng của nhân viên, cụ thể người được phân công thuộc bộ phận nhân sự

+Tài khoản phân tích: gắn với các khoản chi cho nhân viên

Thông tin lương:

+ Loại tiền lương:

+Tiền công/tiền lương

  • Bước 4: Kích Lưu  để lưu thông tin hợp đồng.

Lưu ý: Hợp đồng sẽ có các trạng thái, người dùng chuyển trạng thái bằng cách kích vào các trạng thái muốn chuyển đổi 

hoặc kéo thả trạng thái
 


 

(ii) Yêu cầu chữ ký

Để thiết lập yêu cầu chữ ký nhân viên trên hợp đồng, người dùng thực hiện:

  • Bước 1: Tại màn hình hợp đồng nhân viên >> Kích Yêu cầu chữ ký

Hệ thống hiển thị màn hình chọn thông tin gửi yêu cầu chữ ký cho nhân viên

  • Bước 2: Người dùng nhập thông tin theo form. Lưu ý những trường gạch chân đậm là trường bắt buộc

  • Bước 3: Kích Gửi để gửi yêu cầu chữ ký tới nhân viên

Như vậy bạn đã hoàn thành các thao tác để tạo và quản lý hợp đồng lao động trên phần mềm quản lý nhân sự chỉ với một vài thao tác đơn giản. Chúc bạn thành công!

Bài viết liên quan
Đối tác
FPT
VNG cloud
Viettel
HP
Cisco
Voip24h