Hướng dẫn sử dụng

(f) Quản lý hàng sắp về

- Mục đích của tính năng quản lý hàng sắp về: Cho phép nhân viên mua hàng có thể theo dõi được việc hàng sắp về, để xem tiến độ khi nhà cung cấp giao hàng, số lượng cũng như lịch sử nhận hàng của nhà cung cấp.


Phần mềm Mua hàng


Tại màn hình này, người dùng có thể theo dõi, import, tạo mới hoặc chỉnh sửa hàng sắp về. 

Bài viết liên quan
Khách hàng triển khai ERPViet
Vân Đồn
Hạ Long Port
Vạn Hoa
Golden Gate
Sun Group
VMT Group
Biluxury
Gustavo Gano
Menard Việt Nam
Bà Nà Hills
Hạ Long Park
Asia Park
HBG
Amadora Spa
Thịnh Cường
Sakura Vietnam
Nesta
SIV
Tài Phát
Khang Minh
0964 578 234