(c) Quản lý danh mục nhóm đơn vị và đơn vị

Hướng dẫn sử dụng

(c) Quản lý danh mục nhóm đơn vị và đơn vị

(i) Quản lý danh mục nhóm đơn vị 

Để quản lý và tạo nhóm đơn vị , người dùng thực hiện các thao tác:

  • Bước 1: Truy cập đường dẫn Kho vận >> Cấu hình >> Nhóm đơn vị để mở danh sách các nhóm đơn vị đang được quản lý trên hệ thống.

  • Bước 2: Kích Tạo để tạo mới nhóm đơn vị 

  • Bước 3: Nhập thông tin theo nhóm đơn vị đo lường

  • Bước 4: Kích Lưu

(ii) Quản lý danh mục đơn vị

Để quản lý và tạo đơn vị tính, người dùng thực hiện các thao tác:

  • Bước 1: Truy cập đường dẫn Kho vận >> Cấu hình >> Đơn vị để mở danh sách các đơn vị tính đang được quản lý trên hệ thống.

  • Bước 2: Kích Tạo để mở màn hình tạo mới đơn vị tính

  • Bước 3: Nhập thông tin theo form tạo mới. Lưu ý các trường có gạch chân đậm là trường dữ liệu bắt buộc nhập:

+ Đơn vị tính: Tên đơn vị tính

+Chuyên mục: Nhóm đơn vị

+Loại: Chọn loại đơn vị

∙ Đơn vị gốc của nhóm này: là đơn vị lấy làm mốc để quy đổi những đơn vị khác theo nó

∙ Lớn hơn đơn vị đo lường gốc: 1 đơn vị này = tỷ lệ * đơn vị gốc

∙ Nhỏ hơn đơn vị gốc của nhóm này: 1 đơn vị gốc = tỷ lệ * đơn vị này

+Có hiệu lực: Doanh nghiệp đang sử dụng và có thể chọn được sẽ có trường hiệu lực, nếu không muốn sử dụng 1 đơn vị nào đó đã lỗi thời có thể bỏ trường này để toàn hệ thống không sử dụng nó nữa

+Làm tròn chính xác: Việc quy đổi đơn vị có thể bị lẻ số, vì vậy người dùng có thể chọn cách làm tròn bao nhiêu số 0 sau số thập phân.

  • Bước 4: Kích Lưu

 

Như vậy bạn đã hoàn thành các thao tác để thiết lập nhóm đơn vị và đơn vị trên phần mềm ERPViet chỉ với một vài thao tác đơn giản. Chúc bạn thành công!

Bài viết liên quan
Đối tác
FPT
VNG cloud
Viettel
HP
Cisco
Voip24h