Phần mềm tính lương Odoo

Hướng dẫn sử dụng

Ứng dụng Quản lý Tính lương

Các thông tin về lương là thỏa thuận giữa Doanh nghiệp và Người lao động thông qua việc ký kết hợp đồng lao động. Ngoài hợp đồng, việc tính toán lương được căn cứ trên các quy định, quy chế về tiền lương của doanh nghiệp, bảng chấm công, ngày nghỉ,…

ERPViet phát triển ứng dụng Bảng lương là một giải pháp quản lý tổng thể, được liên kết chặt chẽ với các phần hành khác đảm bảo thông tin liền mạch, chính xác.

l01

Bài viết liên quan
Đối tác
FPT
VNG cloud
Viettel
HP
Cisco
Voip24h