Người dùng đăng nhập vào hệ thống phần mềm quản lý ERP

Hướng dẫn sử dụng

(b) Người dùng đăng nhập vào hệ thống phần mềm quản lý ERP

Trong phần mềm quản trị doanh nghiệp ERPViet, người dùng có thể đăng nhập vào hệ thống theo 3 bước dưới đây:

- Bước 1: Truy cập vào màn hình đăng nhập theo: https://12e.izisolution.vn/web/login

=> Màn hình đăng nhập hiển thị

Phần mềm quản lý ERP - Người dùng đăng nhập
- Bước 2:
  • Nhập ‘Email
  • Nhập Mật khẩu
  • Nhấn Đăng nhập

Phần mềm quản lý ERP

Bước 3: Màn hình danh mục chính hiển thị

Như vậy là bạn đã hoàn tất đăng nhập phần mềm quản trị doanh nghiệp ERPViet. Sau khi đăng nhập, bạn sẽ nhìn thấy giao diện của màn hình danh mục chính của hệ thống.
 
Phần mềm quản trị ERP

Bài viết liên quan
Khách hàng triển khai ERPViet
Vân Đồn
Hạ Long Port
Vạn Hoa
Cộng Cà Phê
Bà Đen Tây Ninh
Tuy Mai
Hòa Bình Group
Vimid
Homefarm
Amia Beauty
TC Motor
Kangaroo
Biluxury
Hàng không Nội Bài
Golden Gate
Sun Group
VMT Group
Biluxury
Gustavo Gano
Menard Việt Nam
Bà Nà Hills
Hạ Long Park
Asia Park
HBG
Amadora Spa
Thịnh Cường
Sakura Vietnam
Nesta
SIV
Tài Phát
0936 468 469