Người dùng đăng nhập vào hệ thống phần mềm quản lý ERP

Hướng dẫn sử dụng

(b) Người dùng đăng nhập và đăng xuất vào hệ thống phần mềm quản lý ERP

1. Đăng nhập
Sau khi đã có đường link của hệ thống dùng thử, người dùng có thể đăng nhập vào hệ thống bằng thông tin tài khoản được cung cấp bằng cách:

  • Bước 1: Truy cập trang web hệ thống ERPViet qua đường link trong mail đăng ký.
  • Bước 2: Hệ thống mở màn hình đăng nhập cho phép người dùng nhập thông tin tài khoản.
  • Bước 3: Người dùng nhập các thông tin Tên đăng nhập/Email và Mật khẩu bằng tài khoản đã được cung cấp và kích Đăng nhập để đăng nhập vào hệ thống.Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống mở màn hình chính chứa các module mà người dùng đã được phân quyền truy cập như hình:
 
Hoặc tùy vào setup của hệ thống, người dùng cũng có thể nhìn thấy màn hình điều khiển ngay sau khi đăng nhập.
 

2. Đăng xuất

Để đăng xuất, người dùng thao tác như sau:
  • Tại màn hình chính của hệ thống (hoặc có thể thao tác tạo tất cả màn hình khác), người dùng kích vào tên tài khoản tại góc trên bên phải và kích chọn Đăng xuất.

  • Sau khi đăng xuất thành công, hệ thống quay trở lại màn hình đăng nhập.
 
Bài viết liên quan
Đối tác
FPT
VNG cloud
Viettel
HP
Cisco
Voip24h