Phần mềm Quản lý Bảo trì thiết bị: Các danh mục

Hướng dẫn sử dụng

(a) Các danh mục

(i) Đội bảo trì

Tạo Đội bảo trì

- Bước 1: Tại màn hình Bảo trì

+ Bạn nhấn vào Cấu hình
+ Chọn Đội bảo trì

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng quản lý bảo trì thiết bị Odoo ERPViet 02

- Bước 2: Hệ thống hiển thị các Đội bảo trì, bạn nhấn vào Tạo
 
Hướng dẫn sử dụng ứng dụng quản lý bảo trì thiết bị Odoo ERPViet 03

- Bước 3:

+ Bạn nhập Tên đội bảo trì
+ Chọn các thành viên trong đội
+ Nhấn Lưu

 
Hướng dẫn sử dụng ứng dụng quản lý bảo trì thiết bị Odoo ERPViet 04
 

(ii) Nhóm thiết bị

- Bước 1: Tại màn hình Bảo trì

+ Bạn nhấn Cấu hình
+ Chọn Nhóm thiết bị

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng quản lý bảo trì thiết bị Odoo ERPViet 05

- Bước 2: Bạn nhấn Tạo

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng quản lý bảo trì thiết bị Odoo ERPViet 06

- Bước 3:

+ Bạn nhập tên Nhóm thiết bị
+ Chọn Người phụ trách
+ Nhấn Lưu

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng quản lý bảo trì thiết bị Odoo ERPViet 07

(iii) Máy móc, thiết bị

- Bước 1: Tại màn hình Bảo trì

+ Bạn nhấn Trang thiết bị
+ Chọn mục Máy móc, thiết bị

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng quản lý bảo trì thiết bị Odoo ERPViet 08

- Bước 2: Bạn nhấn Tạo
 
Hướng dẫn sử dụng ứng dụng quản lý bảo trì thiết bị Odoo ERPViet 09

- Bước 3:

+ Bạn nhập Tên thiết bị
+ Chọn Danh mục thiết bị
+ Được dùng bởi:
  • Chọn Phòng/Ban: Nếu thiết bị được dùng bởi phòng/ban
  • Chọn Nhân viên: Nếu thiết bị được dùng bởi nhân viên
  • Chọn Khác: Nếu khác 2 TH trên
+ Chọn Đội bảo trì
+ Chọn Kỹ thuật viên
+ Nhập thông tin Sử dụng ở vị trí
+ Chọn Năng lực sản xuất
 
Hướng dẫn sử dụng ứng dụng quản lý bảo trì thiết bị Odoo ERPViet 10

Tại tab Thông tin sản phẩm:

+ Chọn Nhà cung cấp
+ Nhập Tham chiếu NCC: Nếu bạn muốn quản lý
+ Nhập Đối tượng
+ Nhập Số sê-ri
+ Chọn Ngày hiệu lực
+ Nhập Giá vốn
+ Chọn Ngày hết hạn bảo hành
 
Hướng dẫn sử dụng ứng dụng quản lý bảo trì thiết bị Odoo ERPViet 11

Tại tab Bảo trì:

+ Bạn nhập Tần suất bảo trì phòng ngừa
+ Nhập Thời lượng bảo trì
+ Nhập Thời gian trung bình dự kiến giữa các lần hỏng
+ Nhấn Lưu
 
Hướng dẫn sử dụng ứng dụng quản lý bảo trì thiết bị Odoo ERPViet 12

Khi thiết bị được tạo thì hệ thống tự tính và hiển thị thời gian Bảo trì phòng ngừa tiếp theo.
 
Hướng dẫn sử dụng ứng dụng quản lý bảo trì thiết bị Odoo ERPViet 13

 

 
Bài viết liên quan
Khách hàng triển khai ERPViet
Vân Đồn
Hạ Long Port
Vạn Hoa
Cộng Cà Phê
Bà Đen Tây Ninh
Tuy Mai
Hòa Bình Group
Vimid
Homefarm
Amia Beauty
TC Motor
Kangaroo
Biluxury
Hàng không Nội Bài
Golden Gate
Sun Group
VMT Group
Biluxury
Gustavo Gano
Menard Việt Nam
Bà Nà Hills
Hạ Long Park
Asia Park
HBG
Amadora Spa
Thịnh Cường
Sakura Vietnam
Nesta
SIV
Tài Phát
0936 468 469