Phần mềm Quản lý Bảo trì thiết bị: Các danh mục

Hướng dẫn sử dụng

(a) Các danh mục

(i) Đội bảo trì

Tạo Đội bảo trì

 • Bước 1: Tại màn hình Bảo trì >> Kích Cấu hình >> Đội bảo trì

 

 • Bước 2: Hệ thống hiển thị các Đội bảo trì, bạn nhấn vào Tạo

 

 • Bước 3: 

+ Bạn nhập Tên đội bảo trì
+ Chọn các thành viên trong đội
+ Nhấn Lưu

 

(ii) Nhóm thiết bị

 • Bước 1: Tại màn hình Bảo trì >> Cấu hình >> Nhóm thiết bị
 •  Bước 2: Bạn nhấn Tạo
 • Bước 3:

+ Bạn nhập tên Nhóm thiết bị
+ Chọn Người phụ trách
+ Nhấn Lưu

 

(iii) Máy móc, dụng cụ

 • Bước 1: Tại màn hình Bảo trì >> Trang thiết bị >> Máy móc và dụng cụ

 

 • Bước 2: Bạn nhấn Tạo

 

 •  Bước 3:

+ Bạn nhập Tên thiết bị
+ Chọn Danh mục thiết bị
+ Được dùng bởi:

 • Chọn Phòng/Ban: Nếu thiết bị được dùng bởi phòng/ban
 • Chọn Nhân viên: Nếu thiết bị được dùng bởi nhân viên
 • Chọn Khác: Nếu khác 2 trường hợp trên

+ Chọn Đội bảo trì
+ Chọn Kỹ thuật viên
+ Nhập thông tin Sử dụng ở vị trí
+ Chọn Công đoạn sản xuất


Tại tab Thông tin sản phẩm:
+ Chọn Nhà cung cấp
+ Nhập Tham chiếu NCC: Nếu bạn muốn quản lý
+ Nhập Đối tượng
+ Nhập Số sê-ri
+ Chọn Ngày hiệu lực
+ Nhập Giá vốn
+ Chọn Ngày hết hạn bảo hành


Tại tab Bảo trì:
+ Bạn nhập Tần suất bảo trì phòng ngừa
+ Nhập Thời lượng bảo trì
+ Nhập Thời gian trung bình dự kiến giữa các lần hỏng
+ Nhấn Lưu


Khi thiết bị được tạo thì hệ thống tự tính và hiển thị thời gian Bảo trì phòng ngừa tiếp theo.


 


 

Bài viết liên quan
Đối tác
FPT
VNG cloud
Viettel
HP
Cisco
Voip24h