Phần mềm sản xuất Odoo: Khai báo kiểu tài sản

Hướng dẫn sử dụng

(a) Khai báo kiểu tài sản

Mục đích: Khai báo kiểu tài sản của phần mềm sản xuất Odoo cho phép người dùng tạo kiểu tài sản.

- Bước 1: Tại màn hình Kế toán

+ Bạn kích chọn Cấu hình trên danh mục
+ Chọn Kiểu tài sản
+ Bạn chọn Tạo

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng quản lý tài sản Odoo ERPViet 02

- Bước 2:
+ Nhập ‘Kiểu tài sản’
+ Chọn Sổ nhật ký
+ Chọn Tài khoản nguyên giá
+ Chọn Tài khoản khấu hao
+ Chọn Tài khoản chi phí

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng quản lý tài sản Odoo ERPViet 03

(i) Phương thức thời gian

Có 2 phương thức: Dựa trên ‘Số lần khấu hao’ và dựa trên ‘Ngày kết thúc’

1) Dựa trên ‘Số lần khấu hao’

  • Nhập ‘số lần khấu hao’
  • Nhập ‘số tháng trong kỳ kế toán’

Ví dụ:
Số lần khấu hao = 5; Số tháng trong kỳ kế toán = 12
Nghĩa là: Tài sản này có 5 lần khấu hao và cứ 12 tháng thì tính khấu hao 1 lần

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng quản lý tài sản Odoo ERPViet 04


2) Dựa trên ‘Ngày kết thúc’

  • Nhập ‘Số tháng trong kỳ kế toán’
  • Chọn Ngày kết thúc

Ví dụ:
Số tháng trong kỳ kế toán là 12 tháng; Ngày kết thúc là 12/12/2026
Nghĩa là: Tài sản này có chu kỳ khấu hao là 12 tháng 1 lần và lần khấu hao cuối cùng là ngày 12/12/2026

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng quản lý tài sản Odoo ERPViet 05


(ii) Phương pháp khấu hao
1) Đường thẳng

+ Chọn phương pháp khấu hao: Đường thẳng
 
Hướng dẫn sử dụng ứng dụng quản lý tài sản Odoo ERPViet 06


+ Kết quả:

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng quản lý tài sản Odoo ERPViet 07


2) Lũy thoái
+ Chọn phương pháp khấu hao: Lũy thoái
+ Nhập ‘Hệ số lũy thoái’

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng quản lý tài sản Odoo ERPViet 08


+ Kết quả:

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng quản lý tài sản Odoo ERPViet 09

Như vậy bạn đã hoàn thành các thao tác để khai báo kiểu tài sản trên phần mềm quản lý tài sản chỉ với một vài thao tác đơn giản. Chúc bạn thành công!

 

Bài viết liên quan
Khách hàng triển khai ERPViet
Vân Đồn
Hạ Long Port
Vạn Hoa
Cộng Cà Phê
Bà Đen Tây Ninh
Tuy Mai
Hòa Bình Group
Vimid
Homefarm
Amia Beauty
TC Motor
Kangaroo
Biluxury
Hàng không Nội Bài
Golden Gate
Sun Group
VMT Group
Biluxury
Gustavo Gano
Menard Việt Nam
Bà Nà Hills
Hạ Long Park
Asia Park
HBG
Amadora Spa
Thịnh Cường
Sakura Vietnam
Nesta
SIV
Tài Phát
0936 468 469