Phần mềm sản xuất Odoo: Khai báo kiểu tài sản

Hướng dẫn sử dụng

(a) Khai báo danh mục tài sản

Mục đích: Khai báo danh mục tài sản của phần mềm sản xuất ERPViet cho phép người dùng tạo danh mục tài sản.

  • Bước 1: Tại màn hình Kế toán>>chọn Tài sản-CCDC>>Cấu hình TS/CCDC>> chọn Danh mục TS/CCDC >> Kích Tạo

  • Bước 2: Nhập thông tin của danh mục tài sản:

+Tên Tài sản/CCDC: bắt buộc nhập

+Cấu hình tài sản:

○ Mã tài sản

○ Số lượng

○Sản phẩm hình thanh tài sản

○Loại tài sản: Tài sản/CCDC/Chi phí

+Phương pháp khấu hao:

  •  Phương thức: chọn phương thức khấu hao phù hợp: đường thẳng, lũy thoái và giảm dần. Nếu người dùng chọn lũy thoái hoặc giảm dần: hiển thị thêm trường hệ số lũy thoái.
  • Thời lượng: tháng/năm
  • Khấu hao theo ngày: Nếu nhập thông tin này, khi hệ thống tính toán khấu hao cho tài sản, tại tháng đầu tiên, giá trị khấu hao của tài sản không tính theo tròn tháng mà chỉ tính từ ngày bắt đầu (ngày nhập) đến cuối tháng. Giá trị còn lại của các ngày chưa được tính sẽ được tính cộng dồn vào kỳ khấu hao cuối.

+Nhập các thông tin kế toán:

○Tài khoản giá trị tài sản (211x).

○Tài khoản khấu hao (241x).

○Tài khoản chi phí (641x).

○Sổ nhật ký.

○Tài khoản thất thoát kiểm kê (138x).

○Bộ phận chi phí

○Khoản mục chi phí.

  • Bước 3: Kích Lưu

Lưu ý:  Đối với công cụ dụng cụ, người dùng có thể khai báo danh mục CCDC tương tự như với tài sản. Người dùng sử dụng menu Kế toán>> Cấu hình TS/CCDC>>Danh mục Tài sản/CCDC

Như vậy bạn đã hoàn thành các thao tác để khai báo kiểu tài sản trên phần mềm quản lý tài sản chỉ với một vài thao tác đơn giản. Chúc bạn thành công!

Bài viết liên quan
Đối tác
FPT
VNG cloud
Viettel
HP
Cisco
Voip24h