Ứng dụng Quản lý Tài sản

Hướng dẫn sử dụng

Ứng dụng Quản lý Tài sản
Mục đích: Hỗ trợ người dùng quản lý các thông tin hạch toán liên quan đến tài sản, công cụ dụng cụ hay doanh thu/chi phí trả trước; hỗ trợ tính toán khấu hao theo nhiều phương thức khác nhau; kiểm soát lịch sử của tài sản,…
 

Quy trình: Mua máy móc, thiết bị chuyển thành Tài sản 
 
Bài viết liên quan
Đối tác
FPT
VNG cloud
Viettel
HP
Cisco
Voip24h