(b) Quản lý vị trí phòng ban

Hướng dẫn sử dụng

(b) Quản lý vị trí phòng ban

Để thiết lập thông tin Phòng/Ban, người dùng thực hiện:

  • Bước 1: Truy cập danh mục Tuyển dụng >> Cấu hình >> Phòng/ban.  Hệ thống hiển thị danh sách phòng/ban hiện có

phòng ban

 

  • Bước 2: Kích Tạo để mở màn hình tạo mới phòng/ban

tạo phòng ban

  • Bước 3:Người dùng nhập thông tin theo form. Lưu ý, những trường thông tin gạch chân đậm bắt buộc nhập:

+ Tên phòng ban

+ Phòng/ban cấp trên

+ Người quản lý

  • Bước 4: Kích Lưu để hoàn thành.

Bài viết liên quan
Đối tác
FPT
VNG cloud
Viettel
HP
Cisco
Voip24h