Phầm mềm ERPViet: Lọc dữ liệu

Hướng dẫn sử dụng

(i) Lọc dữ liệu

1.Công cụ tìm kiếm, lọc, nhóm dữ liệu.

Công cụ lọc, nhóm dữ liệu của ERPViet cung cấp có mục đích giúp cho người dùng tìm kiếm/lọc/nhóm/quản lý các dữ liệu theo các điều kiện mà người dùng mong muốn một cách nhanh chóng. Công cụ này cũng cho phép người dùng lưu các bộ lọc hay sử dụng để tái sử dụng nhiều lần và chia sẻ bộ lọc cho người dùng khác trên hệ thống. Người dùng có thể sử dụng công cụ này tại hầu hết các tính năng có trên hệ thống.

Để sử dụng công cụ này, người dùng thao tác như sau:

1.1. Tìm kiếm theo 1 hoặc nhiều điều kiện.

Để sử dụng công cụ lọc/tìm kiếm, người dùng thao tác như sau:

  • Bước 1: Truy cập vào module/tính năng có dữ liệu mà người dùng muốn lọc. 

Ví dụ khi muốn lọc, tìm kiếm dữ liệu trong danh mục quản lý sản phẩm, người dùng truy cập vào danh mục sản phẩm:

  • Bước 2: Tại ô tìm kiếm của màn hình, người dùng nhập nội dung liên quan đến dữ liệu cần tìm kiếm. Hệ thống sẽ gợi ý một vài thông tin tìm kiếm liên quan đến nội dung được nhập vào và cho phép người dùng chọn 1 trong các gợi ý đó. Đối với từng đối tượng dữ liệu khác nhau, hệ thống sẽ gợi ý các thông tin khác nhau.

Ví dụ: Khi muốn tìm kiếm sản phẩm có tên là bếp lẩu nướng, người dùng nhập “bếp lẩu nướng” vào ô tìm kiếm và kích chọn vào lựa chọn Tìm sản phẩm với giá trị: bếp lẩu nướng

Sản phẩm tương ứng với nội dung tìm kiếm sẽ được hiển thị như hình.

 
  • Bước 3: Để tìm kiếm hay lọc sản phẩm theo các điều kiện khác, người dùng kích vào   - Bộ lọc. Màn hình sẽ hiển thị một số điều kiện lọc cơ bản như hình.

Để hiển thị thêm các điều kiện lọc khác liên quan đến dữ liệu đang lọc, người dùng kích Thêm bộ lọc tùy chỉnh và kích vào tên điều kiện để hiển thị ra tất cả điều kiện đang có.

   

Người dùng thực hiện chọn điều kiện lọc mong muốn và nhập giá trị lọc cho điều kiện đã chọn. Đối với các kiểu dữ liệu khác nhau, có các cách khách nhau để nhập giá trị lọc.

+ Giá trị có lựa chọn đúng hoặc sai (có hoặc không):


người dùng có 2 lựa chọn là có hoặc không (true hoặc là false).

+ Giá trị số: người dùng phải chọn toán tử so sánh trước khi nhập giá trị. Các toán tử so sánh bao gồm: bằng, không bằng, lớn hơn, nhỏ hơn, lớn hơn hoặc bằng, nhỏ hơn hoặc bằng, được thiết lập, không được thiết lập.

+ Giá trị kiểu ký tự:  người dùng cũng cần chọn toán tử so sánh trước khi nhập giá trị. Các toán tử so sánh bao gồm: chứa, không chứa, bằng, không bằng, được thiết lập, không được thiết lập.

+ …

Để kết hợp nhiều điều kiện “hoặc” với kích nút THÊM ĐIỀU KIỆN và thực hiện thiết lập các điều kiện khác tương tự như với thao tác đã trình bày ở trên.

  • Bước 4: Sau khi đã nhập đầy đủ các điều kiện, người dùng kích ÁP DỤNG để hệ thống thực hiện lọc các dữ liệu tương ứng.

Ngoài ra, người dùng cũng có thể kết hợp nhiều điều kiện “và” với nhau bằng cách áp dụng liên tiếp các điều kiện.

1.2. Nhóm dữ liệu.

Để nhóm dữ liệu, tại màn hình dữ liệu muốn nhóm, người dùng kích vào - Nhóm theo và chọn điều kiện nhóm mong muốn. Tương tự với bộ lọc, người dùng cũng có thể sử dụng nhiều điều kiện nhóm hơn khi kích vào Thêm nhóm tùy chỉnh.

Dữ liệu sau khi nhóm sẽ được hiển thị theo dạng ô như hình.

Hoặc theo dạng danh sách như hình.

1.3. Lưu bộ lọc yêu thích.

Tiện ích này cho phép người dùng lưu lại các bộ lọc thường xuyên sử dụng để có thể sử dụng cho các lần sau mà không cần thiết lập lại các điều kiện.

Các thao tác:

  • Bước 1: Tại màn hình dữ liệu đang được lọc/nhóm dữ liệu theo các điều điện đã thiết lập, người dùng kích vào nút - Yêu thích và kích Lưu bộ lọc.
 

  • Bước 2: Người dùng thực hiện: 

+ Nhập tên bộ lọc.

+ Tích chọn vào lựa chọn Sử dụng mặc định hoặc Chia sẻ với tất cả người dùng.

+ Kích nút LƯU để lưu bộ lọc.

Sau khi lưu bộ lọc yêu thích thành công, tại ô tìm kiếm sẽ hiển thị bộ lọc như hình.

Với lựa chọn Sử dụng mặc định, khi người dùng truy cập vào tính năng từ những lần tới, dữ liệu tại màn hình sẽ được hiển thị mặc định theo bộ lọc yêu thích.

Với lựa chọn Chia sẻ với tất cả người dùng: tất cả người dùng trên hệ thống đều được nhìn thấy bộ lọc này trong phần yêu thích và sử dụng được chúng.

 

Bài viết liên quan
Đối tác
FPT
VNG cloud
Viettel
HP
Cisco
Voip24h