Cách dùng phần mềm kế toán Odoo: Thuế GTGT

Hướng dẫn sử dụng

(b) Định nghĩa thuế GTGT

Định nghĩa thuế GTGT trong phần mềm Kế toán ERPViet:
- Thuế GTGT là Là sắc thuế thuộc loại thuế gián thu đánh vào giá trị giá tăng của hàng hoá, dịch vụ phát sinh ở từng khâu trong quá trình luân chuyển từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng.

- Tờ khai thuế GTGT

  • Bước 1: Tại màn hình Kế toán

+ Chọn Báo cáo
+ Chọn Báo cáo thuế

 

  • Bước 2: Hệ thống hiển thị toàn bộ thuế GTGT

 

Như vậy bạn đã hoàn thành các thao tác để định nghĩa thuế GTGT trên phần mềm quản lý kế toán chỉ với một vài thao tác đơn giản. Chúc bạn thành công!

 
Bài viết liên quan
Đối tác
FPT
VNG cloud
Viettel
HP
Cisco
Voip24h