Hướng dẫn sử dụng

(b) Định nghĩa thuế GTGT

Định nghĩa thuế GTGT trong phần mềm kế toán Odoo.

- Thuế
 GTGT là: Là sắc thuế thuộc loại thuế gián thu đánh vào giá trị giá tăng của hàng hoá, dịch vụ phát sinh ở từng khâu trong quá trình luân chuyển từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng.

- Tờ khai thuế GTGT

Bước 1: Tại màn hình Kế toán

+ Chọn Báo cáo
+ Chọn Tờ khai thuế GTGT


Hướng dẫn sử dụng ứng dụng kế toán Odoo ERPViet 07

Bước 2: Hệ thống hiển thị toàn bộ thuế GTGT

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng kế toán Odoo ERPViet 08
 
Như vậy bạn đã hoàn thành các thao tác để định nghĩa thuế GTGT trên phần mềm quản lý kế toán chỉ với một vài thao tác đơn giản. Chúc bạn thành công!
Bài viết liên quan
Khách hàng triển khai ERPViet
Vân Đồn
Hạ Long Port
Vạn Hoa
Golden Gate
Sun Group
VMT Group
Biluxury
Gustavo Gano
Menard Việt Nam
Bà Nà Hills
Hạ Long Park
Asia Park
HBG
Amadora Spa
Thịnh Cường
Sakura Vietnam
Nesta
SIV
Tài Phát
Khang Minh
0964 578 234