(g) Khoản mục chi phí

Hướng dẫn sử dụng

(g) Khoản mục chi phí

Chức năng này giúp người dùng quản lý các khoản mục chi phí của doanh nghiệp.

Để sử dụng khoản mục chi phí trong các phiếu kế toán người dùng thiết lập:

  • Bước 1: Người dùng đi đến menu: Kế toán >> Cấu hình >> Khoản mục chi phí

  • Bước 2: Kích Tạo để mở màn hình tạo mới khoản mục chi phí

  • Bước 3: Người dùng nhập thông tin trên form. Lưu ý các trường có gạch chân đậm là trường dữ liệu bắt buộc nhập

+Tên: Tên khoản mục chi phí

+Mã: Mã viết tắt

  • Bước 3: Kích Lưu

Như vậy bạn đã hoàn thành các thao tác để cấu hình khoản mục chi phí trên phần mềm quản lý kế toán chỉ với một vài thao tác đơn giản. Chúc bạn thành công!

 

 

Bài viết liên quan
Đối tác
FPT
VNG cloud
Viettel
HP
Cisco
Voip24h