Hướng dẫn sử dụng

(d) Thiết lập dữ liệu, thông số của doanh nghiệp
Trong phần mềm quản lý ERP, quản trị viên có thể dễ dàng thiết lập dữ liệu, thông số của doanh nghiệp thông qua các thao tác dưới đây:
Mục đích: Cho phép NSD quản trị doanh nghiệp
Bước 1: Tại màn hình chính, chọn “Thiết lập

 
Phần mềm quản lý ERP
 
Bước 2:
 • Chọn “Người dùng và công ty
 • Chọn “Công ty
Phần mềm ERP
 
 
Bước 3: Nhập dữ liệu cho các trường
 • Nhập “Tên công ty
 • Nhập “Địa chỉ
 • Nhập “Trang web
 • Nhập “Điện thoại
 • Nhập “Email
 • Nhập “Thuế GTGT
 • Nhập “Số đăng ký kinh doanh
 • Chọn “Incoterm mặc định” – Điều khoản thương mại quốc tế mặc định
 • Nhận “Tiền tệ
Phần mềm quản lý ERP
 
Bước 4:  Click vào “Lưu

Như vậy, bạn đã hoàn thành thiết lập dữ liệu và thông số của doanh nghiệp trên phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP.
Bài viết liên quan
Khách hàng triển khai ERPViet
Vân Đồn
Hạ Long Port
Vạn Hoa
Golden Gate
Sun Group
VMT Group
Biluxury
Gustavo Gano
Menard Việt Nam
Bà Nà Hills
Hạ Long Park
Asia Park
HBG
Amadora Spa
Thịnh Cường
Sakura Vietnam
Nesta
SIV
Tài Phát
Khang Minh
0964 578 234