Thiết lập dữ liệu, thông số của doanh nghiệp

Hướng dẫn sử dụng

(d) Thiết lập dữ liệu, thông số của doanh nghiệp
 
  1. Quản lý/thiết lập thông số công ty.

Hệ thống ERPViet cho phép người dùng có quyền thiết lập quản lý/thiết lập các thông số của công ty (doanh nghiệp). 

  • Lưu ý: Thông thường khi khởi tạo hệ thống ban đầu, hệ thống đã tự động tạo một công ty và đặt tên là My Company. Đối với các doanh nghiệp chỉ hoạt động trên 1 pháp nhân, người dùng không cần phải tạo thêm công ty trên phần mềm mà chỉ cần truy cập vào để sửa thông tin cho khớp với việc vận hành thực tế. Việc tạo nhiều công ty chỉ diễn ra trên các hệ thống của các doanh nghiệp có nhiều công ty (chi nhánh) con hoạt động khác pháp nhân.

Để tạo mới công ty, người dùng thao tác như sau:

  • Bước 1: Tại màn hình chính của hệ thống ERPViet, người dùng kích vào phân hệ Thiết lập.

 

 
  • Bước 2: Kích chọn menu Người dùng & Công ty >> Công ty để mở danh sách các công ty đang có trên hệ thống.

 

 
  • Bước 3: Kích nút TẠO để mở màn hình thông tin tạo mới:

 

 
  • Bước 4: Người dùng thực hiện nhập các thông tin thiết lập của công ty (bắt buộc phải nhập các thông tin có nền xanh và được gạch chân đậm).

 
  • Bước 5: Sau khi đã có đủ thông tin, người dùng kích nút LƯU để lưu và hoàn thành thao tác tạo công ty.

 

Để sửa thông tin công ty, người dùng chỉ cần kích vào công ty cần sửa, kích nút SỬA và thực hiện sửa các thông tin sau đó kích LƯU để lưu lại.

Bài viết liên quan
Khách hàng triển khai ERPViet
Vân Đồn
Hạ Long Port
Vạn Hoa
Cộng Cà Phê
Bà Đen Tây Ninh
Tuy Mai
Hòa Bình Group
Vimid
Homefarm
Amia Beauty
TC Motor
Kangaroo
Biluxury
Hàng không Nội Bài
Golden Gate
Sun Group
VMT Group
Biluxury
Gustavo Gano
Menard Việt Nam
Bà Nà Hills
Hạ Long Park
Asia Park
HBG
Amadora Spa
Thịnh Cường
Sakura Vietnam
Nesta
SIV
Tài Phát
0936 468 469