Hướng dẫn sử dụng

Ứng dụng Quản lý Vòng đời sản phẩm
Quản lý Vòng đời sản phẩm là một trong những ứng dụng được ứng dụng hiệu quả trong Quản lý Sản xuất. Ứng dụng Quản lý vòng đời sản phẩm_PLM trên danh mục chính:
 
Hướng dẫn sử dụng ứng dụng quản lý vòng đời sản phẩm Odoo ERPViet 01

Quy trình quản lý Vòng đời sản phẩm trên ứng dụng PLM: 
 
Phần mềm ERP quản lý vòng đời sản phẩm 02
Bài viết liên quan
Khách hàng triển khai ERPViet
Vân Đồn
Hạ Long Port
Vạn Hoa
Golden Gate
Sun Group
VMT Group
Biluxury
Gustavo Gano
Menard Việt Nam
Bà Nà Hills
Hạ Long Park
Asia Park
HBG
Amadora Spa
Thịnh Cường
Sakura Vietnam
Nesta
SIV
Tài Phát
Khang Minh
0964 578 234