Sản phẩm và biến thể sản phẩm

Hướng dẫn sử dụng

(b) Sản phẩm và biến thể sản phẩm

(b) Sản phẩm và biến thể sản phẩm trên phần mềm Bán hàng Odoo

1. Một sản phẩm có nhiều biến thể sản phẩm: Tùy vào thuộc tính khác nhau như: kích thước, màu sắc,... Để phân biệt các biến thể sản phẩm với nhau
2. Để thiết lập biến thể sản phẩm ta vào phần “Cấu hình” -> “Thiết lập”, click “Các biến thể và tùy chọn

Phần mềm bán hàng

3. Tạo sản phẩm:
- Bước 1: Click vào “Sản phẩm” để tạo mới 1 sản phẩm

Phần mềm bán hàng

Bước 2: Click “Tạo

Phần mềm bán hàng

Nhập thông tin sản phẩm vào form:

 • Tab “Thông tin chung”:
       + Chọn “Có thể bán được” để sản phẩm được hiển thị để lựa chọn trong đơn hàng bán (SO)
       + “Loại sản phẩm”: Có 3 loại:
 • Lưu kho: Sản phẩm kiểm soát số lượng tồn kho
 • Tiêu dùng: Là hàng không cần kiểm soát số lượng tồn kho, có thể cung cấp từ nhà cung cấp đến khách hàng mà không phải nhập kho
 • Dịch vụ: Là sản phẩm không quản lý tồn kho
 • Tab “Biến thể”: Ta tạo các thuộc tính và giá trị thuộc tính tương ứng
 • Tab “Bán hàng”: Thiết lập thông số tạo hóa đơn khi bán hàng. Đối với một số trường hợp 1 sản phẩm có nhiều bảng giá, thì ở tab này sẽ cho ta cấu hình thông tin bảng giá đặc biệt với các khách hàng khác nhau
 • Tab “Mua hàng”: Cho phép ta cấu hình một hoặc nhiều nhà cung cấp cùng tuyến đường “Mua”, để khi nhu cầu sử dụng hàng hóa, hoặc tồn kho tối thiểu không đủ số lượng sản phẩm sẽ tạo ra một đơn báo giá theo thông số đã cấu hình
 • Tab “Tồn kho”:
       + Tuyến đường có 3 loại:
 • Cung ứng theo đơn hàng: Khi có đơn hàng bán hệ thống sẽ tự động sinh ra đơn báo giá mua với số lượng và sản phẩm này trên đơn hàng với nhà cung cấp cấu hình bên tab “mua hàng”
 • Sản xuất: Cho phép tạo lệnh sản xuất, thiết lập kế hoạch sản xuất cho sản phẩm này
 • Mua: Cho phép tạo đơn báo giá khi số lượng tồn kho, hoặc nhu cầu dùng sản phẩm này bị thiếu tới nhà cung cấp cấu hình bên tab “mua hàng”

+ Ngày giao hàng an toàn: Thời gian giao hàng được tính theo ngày. Đó là số ngày, được hứa với khách hàng, giữa xác nhận đơn đặt hàng và giao hàng để đảm bảo hàng về kịp cho khách hàng
+ Ngày an toàn sản xuất: Đối với một cấu trúc định mức nguyên vật liệu đa cấp, A là thành phẩm, B là bán thành phẩm thì ngày an toàn sản xuất sẽ là ngày bán thành phẩm được di chuyển vào kho sản xuất để sản xuất A
+ Địa điểm đối ứng: Cấu hình địa điểm sản xuất, và xuất/nhập kho nào khi kiểm kê hàng hóa
+ Đóng gói: cho phép ta thêm các hình thức đóng gói sản phẩm khác nhau cho sản phẩm nếu có

Bài viết liên quan
Khách hàng triển khai ERPViet
Vân Đồn
Hạ Long Port
Vạn Hoa
Cộng Cà Phê
Bà Đen Tây Ninh
Tuy Mai
Hòa Bình Group
Vimid
Homefarm
Amia Beauty
TC Motor
Kangaroo
Biluxury
Hàng không Nội Bài
Golden Gate
Sun Group
VMT Group
Biluxury
Gustavo Gano
Menard Việt Nam
Bà Nà Hills
Hạ Long Park
Asia Park
HBG
Amadora Spa
Thịnh Cường
Sakura Vietnam
Nesta
SIV
Tài Phát
0936 468 469