Phần mềm Quản lý chất lượng Odoo - Điểm kiểm soát chất lượng

Hướng dẫn sử dụng

(b) Điểm kiểm soát chất lượng

Chức năng điểm kiểm soát chất lượng trong phần mềm quản lý chất lượng ERPViet cho phép người dùng được phép thiết lập các hoạt động kiểm tra chất lượng theo sản phẩm và hoạt động giao nhận.

  • Bước 1: Để tạo mới điểm kiểm soát chất lượng, bạn vào Kiểm soát chất lượng, chọn Điểm kiểm soát.
  • Bước 2: Kích vào Tạo

Bạn nhập thông tin vào form:

+ Tiêu đề: Bắt buộc nhập

+ Chọn sản phẩm cần kiểm tra chất lượng, biến thể sản phẩm (nếu có)

+ Chọn hoạt động sẽ tiến hành kiểm tra chất lượng

+ Loại kiểm soát: Tất cả hoạt động, ngẫu nhiên, chu kỳ

  •  Bước 3: Kích vào Lưu để hoàn tất tạo điểm kiểm soát chất lượng


Như vậy bạn đã hoàn thành các thao tác để tạo điểm kiểm soát chất lượng trên phần mềm quản lý chất lượng chỉ với một vài thao tác đơn giản. Chúc bạn thành công!

Bài viết liên quan
Đối tác
FPT
VNG cloud
Viettel
HP
Cisco
Voip24h