Phần mềm Quản lý chất lượng Odoo - Điểm kiểm soát chất lượng

Hướng dẫn sử dụng

(b) Điểm kiểm soát chất lượng

Chức năng điểm kiểm soát chất lượng trong phần mềm quản lý chất lượng Odoo cho phép người dùng được phép thiết lập các hoạt động kiểm tra chất lượng theo sản phẩm và hoạt động giao nhận.

- Bước 1: Để tạo mới điểm kiểm soát chất lượng, bạn vào Kiểm soát chất lượng, chọn Điểm kiểm soát.

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng quản lý chất lượng Odoo ERPViet 04

- Bước 2: Kích vào Tạo

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng quản lý chất lượng Odoo ERPViet 05

Bạn nhập thông tin vào form:

+ Tiêu đề: Bắt buộc nhập

+ Chọn sản phẩm cần kiểm tra chất lượng, biến thể sản phẩm (nếu có)

+ Chọn hoạt động sẽ tiến hành kiểm tra chất lượng

+ Loại kiểm soát: Tất cả hoạt động, ngẫu nhiên, chu kỳ

- Bước 3: Kích vào Lưu để hoàn tất tạo điểm kiểm soát chất lượng

Như vậy bạn đã hoàn thành các thao tác để tạo điểm kiểm soát chất lượng trên phần mềm quản lý chất lượng chỉ với một vài thao tác đơn giản. Chúc bạn thành công!

Bài viết liên quan
Khách hàng triển khai ERPViet
Vân Đồn
Hạ Long Port
Vạn Hoa
Cộng Cà Phê
Bà Đen Tây Ninh
Tuy Mai
Hòa Bình Group
Vimid
Homefarm
Amia Beauty
TC Motor
Kangaroo
Biluxury
Hàng không Nội Bài
Golden Gate
Sun Group
VMT Group
Biluxury
Gustavo Gano
Menard Việt Nam
Bà Nà Hills
Hạ Long Park
Asia Park
HBG
Amadora Spa
Thịnh Cường
Sakura Vietnam
Nesta
SIV
Tài Phát
0936 468 469