Phần mềm Quản lý chất lượng Odoo - Chức năng năng lực sản xuất

Hướng dẫn sử dụng

(c) Năng lực sản xuất

Cách sử dụng chức năng năng lực sản xuất trong phần mềm quản lý chất lượng Odoo.

  • Năng lực sản xuất (Work Center) là khả năng làm việc của nguồn lực sản xuất trong một chu kì nhất định. Năng lực sản xuất cho biết tốc độ làm việc trong thời gian xác định vì vậy sau khi hoạch định được quy trình sản xuất thì cần xác định năng lực sản xuất của quy trình sản xuất.

- Bước 1: Bạn vào Dữ liệu gốc và chọn Năng lực sản xuất

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng quản lý Sản xuất Odoo ERPViet 01

 

- Bước 2: Để tạo mới 1 năng lực sản xuất, bạn kích Tạo, hệ thống sẽ hiển thị form nhập thông tin

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng quản lý Sản xuất Odoo ERPViet 02

Tại đây NSD cần lưu ý:

  • Nhập tên và mã của năng lực sản xuất.

  • Chọn Giờ làm việc.

  • Thời gian hữu ích: Tính theo phần trăm. Dùng để tính toán thời gian dự kiến của 1 lệnh sản xuất tại quy trình làm việc này; VD: Nếu 1 lệnh sản xuất mất 1h và hệ số hiệu suất là 100% thì thời lượng dự kiến sẽ là 1h. Nếu hệ số hiệu suất là 200% thì thời lượng dự kiến sẽ là 30p.

  • Công suất: Số hoạt động mà work center có thể hoạt động cùng một lúc. Ví dụ trong work center này có 3 máy thực hiện cùng một hoạt động một lúc thì công suất trên chu kỳ là 3.

  • Mục tiêu OEE: Mục tiêu hiệu suất theo phần trăm.

  • Thời gian trước sản xuất: Tính theo giờ, thông tin này cho biết thời gian chuẩn bị cho sản xuất.

  • Thời gian sau sản xuất: Tính theo giờ, thông tin này cho biết thời gian cho việc dọn dẹp, vệ sinh...sau khi sản xuất.

  • Chi phí trên giờ: Sau khi chọn sản phẩm năng lực sản xuất, hệ thống sẽ tự động lấy ra chi phí sản xuất trên giờ.

  • Tài khoản quản trị: Bạn chọn tài khoản quản trị khi bạn muốn bút toán kế toán tự động trên lệnh sản xuất.

- Bước 3: Kích chọn Lưu để lưu lại năng lực sản xuất đã tạo.

Như vậy, thực hiện đúng những hướng dẫn chi tiết ở trên, bạn chắc chắn sẽ thành thạo chức năng năng lực sản xuất trên phần mềm Quản lý sản xuất. Chúc bạn thành công!

Bài viết liên quan
Khách hàng triển khai ERPViet
Vân Đồn
Hạ Long Port
Vạn Hoa
Cộng Cà Phê
Bà Đen Tây Ninh
Tuy Mai
Hòa Bình Group
Vimid
Homefarm
Amia Beauty
TC Motor
Kangaroo
Biluxury
Hàng không Nội Bài
Golden Gate
Sun Group
VMT Group
Biluxury
Gustavo Gano
Menard Việt Nam
Bà Nà Hills
Hạ Long Park
Asia Park
HBG
Amadora Spa
Thịnh Cường
Sakura Vietnam
Nesta
SIV
Tài Phát
0936 468 469