Phần mềm Quản lý chất lượng Odoo - Chức năng năng lực sản xuất

Hướng dẫn sử dụng

(c) Năng lực sản xuất

Năng lực sản xuất (Work Center) là khả năng làm việc của nguồn lực sản xuất trong một chu kì nhất định. Năng lực sản xuất cho biết tốc độ làm việc trong thời gian xác định vì vậy sau khi hoạch định được quy trình sản xuất thì cần xác định năng lực sản xuất của quy trình sản xuất.

Để thiết lập năng lực sản xuất trên ERPViet, người dùng thao tác như sau:

 • Bước 1: Truy cập danh mục Sản xuất >> Dữ liệu gốc >> Năng lực sản xuất. Tại màn hình sẽ hiển thị tất cả dữ liệu năng lực đã được thiết lập trước đó.

 

 • Bước 2: Kích nút TẠO để mở màn hình tạo mới năng lực sản xuất.

 

 • Bước 3: Nhập các thông tin:

+ Tên năng lực sản xuất.

+ Mã.

+ Chọn khu vực sản xuất dự trù (nếu có).

+ Giờ làm việc.

+ Thông tin sản xuất:

  • Thời gian hữu ích: Tính theo phần trăm. Dùng để tính toán thời gian dự kiến của 1 lệnh sản xuất tại quy trình làm việc này; VD: Nếu 1 lệnh sản xuất mất 1h và hệ số hiệu suất là 100% thì thời lượng dự kiến sẽ là 1h. Nếu hệ số hiệu suất là 200% thì thời lượng dự kiến sẽ là 30p.
  • Công suất: Số hoạt động mà work center có thể hoạt động cùng một lúc. Ví dụ trong work center này có 3 máy thực hiện cùng một hoạt động một lúc thì công suất trên chu kỳ là 3.
  • Mục tiêu OEE: Mục tiêu hiệu suất theo phần trăm.
  • Thời gian trước sản xuất: Thời gian chuẩn bị cho sản xuất.
  • Thời gian sau sản xuất: Thời gian dọn dẹp, vệ sinh,… xử lý các công việc khác sau sản xuất.

+ Thông tin chi phí:

  • Chi phí trên giờ: chi phí (số tiền công) cần bỏ ra nếu tốn 1 giờ sản xuất.
  • Bộ phận chi phí.

+ Mô tả.

 • Bước 4: Kích LƯU để lưu thông tin năng lực sản xuất vừa tạo.

Như vậy, thực hiện đúng những hướng dẫn chi tiết ở trên, bạn chắc chắn sẽ thành thạo chức năng năng lực sản xuất trên phần mềm Quản lý sản xuất. Chúc bạn thành công!

Bài viết liên quan
Đối tác
FPT
VNG cloud
Viettel
HP
Cisco
Voip24h