(c) Quản lý vị trí công việc

Hướng dẫn sử dụng

(c) Quản lý vị trí công việc

i. Tạo mới vị trí công việc

Để thiết lập vị trí công việc trên ERPViet, người dùng thực hiện:

  • Bước 1: Truy cập danh mục Tuyển dụng >> Cấu hình >> Vị trí công việc.Tại màn hình sẽ hiển thị tất cả các vị trí công việc  đã thiết lập trước đó.

vị trí công việc

  • Bước 2: Kích Tạo để mở màn hình tạo mới vị trí tuyển dụng

tạo vttd

  • Bước 3: Nhập thông tin theo form mẫu. Lưu ý: những trường gạch chân đậm là trường bắt buộc:

+ Chức vụ: vị trí cần tuyển dụng

+ Phòng ban

+ Nơi làm việc

+ Nhân viên mới dự kiến: số lượng nhân viên dự định tuyển

+ Mẫu phỏng vấn: được xây dựng dựa trên danh sách các câu hỏi đặc thù cho từng vị trí công việc

+ Người phụ trách: người có chức năng tuyển dụng của bộ phận nhân sự

+ Mô tả công việc

+ Đến website: địa chỉ đường dẫn để đăng vị trí cần tuyển dụng

  • Bước 4: Kích Lưu. Vị trí công việc ở trạng thái Tuyển dụng đang thực hiện

 

ii. Đăng tuyển trực tuyến trên Website

  • Bước 1: Tại vị trí công việc ở trạng thái Tuyển dụng đang thực hiện, người dùng kích Đến Website. Hệ thống sẽ điều hướng đến website Tuyển dụng của doanh nghiệp.

post

  • Bước 2: Người dùng kích Đã phát hành để đăng tuyển trên website

post

Sau khi kích trạng thái Đã phát hành, hệ thống hiển thị trạng thái Đã đăng tuyển   trên website

website

Tại mục Theo vị trí công việc, hệ thống hiển thị tất cả thông tin vị trí công việc và trạng thái dạng Kanban

kanban

 

iii. Cập nhật hồ sơ ứng viên ứng tuyển qua Website

Ứng viên bấm Ứng tuyển ngay, hệ thống dẫn đến màn hình thông tin ứng tuyển:

bm ứng tuyển

Sau khi Gửi thành công, đơn xin việc của ứng viên được cập nhật trên hệ thống

capnhat

 

iv. Dừng tuyển dụng

Để thực hiện Dừng tuyển dụng khi doanh nghiệp đã tuyển đủ nhân viên hoặc không còn nhu cầu tuyển dụng, người dùng thực hiện:

  • Bước 1: Vào Vị trí tuyển dụng muốn dừng tuyển dụng, người dùng kích Dừng tuyển dụng

dung tuyen dung

Hệ thống tự động dừng tuyển dụng trên website và hiển thị trạng thái vị trí là Không đang tuyển.

Tại đây, người dùng cũng có thể kích Khởi động tuyển dụng khi có nhu cầu tuyển dụng lại.

dung td

Bài viết liên quan
Đối tác
FPT
VNG cloud
Viettel
HP
Cisco
Voip24h