Đơn vị sản phẩm

Hướng dẫn sử dụng

(a) Đơn vị sản phẩm

1. Nhóm đơn vị sản phẩm:

- Bước 1: Vào phần “Cấu hình”, click “Nhóm đơn vị đo lường” để tạo một nhóm đơn vị sản phẩm

Phần mềm bán hàng
 
- Bước 2: Nhập thông tin nhóm sản phẩm sau đó click “Lưu”. Như vậy ta được một nhóm đơn vị

Phần mềm bán hàng
 
- Bước 3: Kích vào “Lưu” để lưu tạo mới nhóm đơn vị

2. Đơn vị sản phẩm:

Bước 1: Click “Cấu hình” chọn đến menu “Đơn vị đo lường

Phần mềm bán hàng
 
- Bước 2: Click “Tạo” để tạo mới một đơn vị đo lường của sản phẩm, sau đó nhập thông tin đơn vị => click “Lưu
Lưu ý: Đối với một nhóm đơn vị thì chỉ duy nhất một đơn vị đo lường được đặt là đơn vị gốc của nhóm đơn vị đó

Phần mềm bán hàng
 
Như vậy là bạn đã hoàn thành quá trình tạo đơn vị sản phẩm đo lường trong phần mềm quản lý bán hàng Odoo
Bài viết liên quan
Khách hàng triển khai ERPViet
Vân Đồn
Hạ Long Port
Vạn Hoa
Cộng Cà Phê
Bà Đen Tây Ninh
Tuy Mai
Hòa Bình Group
Vimid
Homefarm
Amia Beauty
TC Motor
Kangaroo
Biluxury
Hàng không Nội Bài
Golden Gate
Sun Group
VMT Group
Biluxury
Gustavo Gano
Menard Việt Nam
Bà Nà Hills
Hạ Long Park
Asia Park
HBG
Amadora Spa
Thịnh Cường
Sakura Vietnam
Nesta
SIV
Tài Phát
0936 468 469