(d) Luân chuyển tài sản

Hướng dẫn sử dụng

(d) Luân chuyển tài sản

Để thực hiện luân chuyển tài sản từ bộ phận này sang bộ phận khác, người dùng thao tác như sau:

  • Bước 1: Truy cập đường dẫn Kế toán >> Tài sản - CCDC >> Luân chuyển TS/CCDC.

  • Bước 2: Kích nút TẠO để mở màn hình phiếu luân chuyển:

  • Bước 3: Nhập các thông tin:

+ Bộ phận chịu chi phí: là bộ phận đang giữ tài sản cần luân chuyển.

+ Bộ phận nhận: bộ phận nhận tài sản.

+ Ngày luân chuyển.

+ Danh sách tài sản và số lượng cần luân chuyển.

  • Bước 4: Kích LƯU để lưu phiếu ở trạng thái Dự thảo.
  • Bước 5: Kích XÁC NHẬN để xác nhận phiếu luân chuyển và chuyển trạng thái sang Hoàn thành. Lúc này khi kiểm tra lại thông tin tài sản, người dùng sẽ thấy hệ thống cập nhật lại các thông tin bộ phận chi phí và lưu lịch sử luân chuyển như hình.

 

 

 

Bài viết liên quan
Đối tác
FPT
VNG cloud
Viettel
HP
Cisco
Voip24h