(h) Quản lý Shipment/Packing List

Hướng dẫn sử dụng

(h) Quản lý Shipment/Packing List

Chức năng này hỗ trợ người dùng quản lý các đơn shipment của các đơn mua hàng nhập khẩu. Để theo dõi và tạo các đơn shipment, người dùng có thể thao tác ngay tại đơn hàng nhập khẩu như đã trình bày tại mục xử lý đơn hàng nhập khẩu hoặc tạo thủ công tại menu quản lý Shipment.

Để tạo thủ công, người dùng thực hiện các thao tác sau:

  • Bước 1: Người dùng chọn menu: Kho vận >> Hoạt động khác >> Nhập kho Packing list để hiển thị danh sách các shipment đang được quản lý trên hệ thống.

  • Bước 2: Kích nút TẠO để mở form shipment và nhập thông tin:

+ Các đơn mua hàng: tự động lấy đơn hàng đang thao tác. Người dùng cũng có thể thêm các đơn hàng khác nếu chúng về cùng đợt và cùng NCC.

+ Ngày xuất dự kiến.

+ Thông tin Packing list bao gồm các thông tin: Shipper/Exporter, Notify Party, Port of Loading, Final Destination, Carrier, No.of Invoice, Date of Invoice, Remarks.

+ Chi tiết Packing list bao gồm các thông tin: Pack/Box, Đơn mua hàng, Sản phẩm, SL đặt mua, SL đã nhận, SL hàng về, đơn vị tính, thông tin kích thước (size, net weight, gross weight, volume), Lot No, ngày sản xuất, ngày hết hạn, ghi chú. Ở đây người dùng có thể nhập thủ công hoặc thao tác bằng cách import.

  • Bước 3: Kích nút ĐÁNH DẤU VIỆC CẦN LÀM để xác nhận Shipment.

  • Bước 4: Khi hàng về, người dùng kích nút HOÀN THÀNH để hoàn thành Shipment, đồng thời hệ thống tạo ra một phiếu nhập kho tương ứng với Packing list đang thao tác. 

 


 
Bài viết liên quan
Khách hàng triển khai ERPViet
Vân Đồn
Hạ Long Port
Vạn Hoa
Cộng Cà Phê
Bà Đen Tây Ninh
Tuy Mai
Hòa Bình Group
Vimid
Homefarm
Amia Beauty
TC Motor
Kangaroo
Biluxury
Hàng không Nội Bài
Golden Gate
Sun Group
VMT Group
Biluxury
Gustavo Gano
Menard Việt Nam
Bà Nà Hills
Hạ Long Park
Asia Park
HBG
Amadora Spa
Thịnh Cường
Sakura Vietnam
Nesta
SIV
Tài Phát
0936 468 469