(d) Quản lý lịch sử mua hàng

Hướng dẫn sử dụng

(d) Quản lý lịch sử mua hàng

Chức năng này giúp người dùng quản lý được lịch sử mua hàng của KH với doanh nghiệp, từ đó có thể đưa ra các phương án kinh doanh với KH đó.
Để kiểm tra lịch sử mua hàng của KH, người dùng chọn menu CRM >> Bán hàng >> Khách hàng >> kích vào thông tin 1 KH.

 

Dựa vào 2 smart button này có thể biết được KH có bao nhiêu đơn hàng tên hệ thống, và tổng doanh thu đến từ KH này là bao nhiêu.

  • Bán hàng: số đơn hàng KH đã mua.

  • Đã xuất hoá đơn: tổng doanh thu từ KH này.

  • Đến hạn:

+ Đến hạn > 0: số tiền KH còn nợ.

+ Đến hạn < 0: số tiền doanh nghiệp nợ KH.

 


 

 

Bài viết liên quan
Đối tác
FPT
VNG cloud
Viettel
HP
Cisco
Voip24h