(f) Đối tượng tập hợp chi phí

Hướng dẫn sử dụng

(f) Đối tượng tập hợp chi phí

Chức năng này của ERPViet giúp người dùng quản lý các đối tượng tập hợp chi phí của doanh nghiệp.

Để sử dụng đối tượng tập hợp chi phí người dùng thiết lập:

  • Bước 1: Người dùng đi đến menu: Kế toán >> Cấu hình >> Đối tượng tập hợp chi phí

  • Bước 2: Kích Tạo để mở màn hình tạo mới đối tượng tập hợp chi phí

  • Bước 3: Người dùng nhập thông tin trên form. Lưu ý các trường có gạch chân đậm là trường dữ liệu bắt buộc nhập:

+Tên : Tên đối tượng THCP

+Mô tả: Nhập mô tả về đối tượng THCP

+Công ty: mặc định là tên doanh nghiệp

+Tài khoản chi phí dở dang: Tài khoản 154x

+Sản phẩm: Tên sản phẩm

+Tài khoản: Tài khoản chi phí (ví dụ: 621,622,627,…)

+Cấu trúc chi phí: Chọn cấu trúc chi phí tương ứng với tài khoản

  • Bước 4: Kích Lưu

Như vậy bạn đã hoàn thành các thao tác để cấu hình đối tượng tập hợp chi phí trên phần mềm quản lý kế toán ERPViet chỉ với một vài thao tác đơn giản. Chúc bạn thành công!

 

 

Bài viết liên quan
Đối tác
FPT
VNG cloud
Viettel
HP
Cisco
Voip24h