Kho hàng trong phần mềm Kho Odoo

Hướng dẫn sử dụng

(a) Thiết lập kho, địa điểm kho
1. Kho hàng trong phần mềm quản lý Odoo được định nghĩa dành cho các địa điểm vật lý. Khi bạn thực hiện hoạt động mua hàng hóa, vật tư, thiết bị…bạn cần chỉ ra một địa điểm trong kho hàng mà bạn sử dụng cho hoạt động này. Cũng như địa điểm xuất hàng hóa khi thực hiện hoạt động bán hàng. Để cấu hình một kho hàng bạn thực hiện các bước như sau:

- Bước 1: Để tạo mới một kho hàng bạn click vào “Cấu hình” và “Kho hàng”.
  Hệ thống sẽ hiển thị danh sách các kho hàng đã được tạo.

Hướng dẫn sử dụng Odoo quản lý kho

-  Bước 2: Kích “Tạo” hệ thống sẽ hiển thị form nhập thông tin kho hàng:

Hướng dẫn sử dụng Odoo quản lý kho
 

Tại đây bạn lưu ý một số vấn đề sau:

  • Lô hàng nhận có 3 cách để nhận hàng:
     + Nhận hàng một bước: Cho phép nhận kho từ nhà cung cấp đến kho hàng cần cung ứng
     + Nhận hàng hai bước:
       Cho phép nhận hàng từ nhà cung cấp qua một kho lưu trữ rồi mới chuyển hàng vào kho cần cung ứng

     + Nhận hàng ba bước: 
        Cho phép nhận hàng 3 bước, từ nhà cung cấp qua kho lưu trữ đến kho kiểm soát chất lượng rồi  mới đưa vào kho cần cung ứng
  • Lô hàng xuất có 3 cách để xuất hàng ra khỏi kho:
     + Giao hàng một bước: Trực tiếp xuất hàng từ kho cho người nhận
     + Giao hàng 2 bước: Chuyển hàng ra kho xuất rồi mới bàn giao cho người nhận
     + Giao hàng 3 bước: Chuyển hàng ra kho đóng gói, sau đó xuất hàng ra kho xuất rồi mới giao cho người nhận
  • Tái cung cấp: Là phương thức cung cấp sản phẩm khi hết hàng
  • Sản xuất: Cho phép sản xuất ra hàng hóa: Công việc sản xuất cũng có 3 cách
     + Sản xuất 1 bước: Trực tiếp đưa nguyên vật liệu vào để tiến hành sản xuất, và đưa ra kho thành phẩm
     + Sản xuất 2 bước: Đưa nguyên vật liệu vào một kho tập trung sau đó tiến hành lựa chọn rồi mới đem nguyên vật liệu vào kho sản xuất và tiến hành sản xuất, đưa ra kho thành phẩm
     + Sản xuất 3 bước: Đưa nguyên vật liệu vào một kho tập trung sau đó tiến hành lựa chọn rồi mới đem nguyên vật liệu vào kho sản xuất và tiến hành sản xuất, sau đó xuất hàng sản xuất ra kho lưu trữ rồi mới đưa đến kho thành phẩm.
  • Mua: Cho phép mua hàng về kho
Bước 3: Sau khi nhập thông tin, bạn kích vào “Lưu

2. 
Địa điểm kho: Cấu trúc kho của hệ thống được phân cấp nhiều tầng. Một địa điểm là một phần của kho hàng, mỗi địa điểm được hiểu như là nơi lưu trữ thật các hàng hóa, vật tư
- Bước 1: Để tạo mới một địa điểm  bạn click vào “Cấu hình” và “Địa điểm”.
  Hệ thống sẽ hiển thị danh sách các địa điểm.

Hướng dẫn sử dụng Odoo quản lý kho

- Bước 2: Kích “Tạo” hệ thống sẽ hiển thị form nhập thông tin địa điểm:

Hướng dẫn sử dụng Odoo quản lý kho

Chú ý một số trường như sau:

  • Kiểu địa điểm: Gồm có 8 loại địa điểm
     + Địa điểm nhà cung cấp: Địa điểm ảo đại diện cho đia điểm nguồn sản phẩm được cung cấp bởi nhà cung cấp.
     + Địa điểm nội bộ: Địa điểm vật lý bên trong hệ thống kho. Nơi hàng hóa được lưu trữ thực sự.
     + Địa điểm chỉ xem: Địa điểm ảo để xây dựng cấu trúc con của địa điểm nội bộ, chỉ có tác dụng tổ chức các địa điểm khác.
     + Địa điểm khách hàng: Địa điểm ảo đại diện cho địa điểm đích sản phẩm được giao cho khách hàng.
     + Địa điểm kiểm kê: Địa điểm ảo được sử dụng làm địa điểm đối ứng cho các hoạt động kiểm kê, được sử dụng để hiệu chỉnh mức tồn kho (Kiểm kho vật lý).
     + Địa điểm mua sắm/ cung ứng: Địa điểm ảo được sử dụng như một địa điểm đối ứng tạm thời cho các hoạt động cung ứng khi mà địa điểm nguồn chưa được (nhà cung cấp hoặc sản xuất) biết.
     + Địa điểm khách hàng: Địa điểm ảo này sẽ trống rỗng sau khi lệnh cung ứng chạy xong.

     + Địa điểm sản xuất: Địa điểm ảo đối ứng dùng trong các hoạt động sản xuất: nguyên vật liệu được tiêu thụ trong quá trình sản xuất sẽ được đưa vào đây và các thành phẩm sẽ từ đây ra.
     + Địa điểm chuyển tiếp: Địa điểm đối ứng mà được sử dụng trong các hoạt động dịch chuyển hàng hoá liên kho hoặc liên công ty.
  • Chiến lược xuất kho: Cho phép chúng ta xuất sản phẩm đi như thế nào. Ở đây hệ thống đang tạo cho chúng ta 2 chính sách: Vào trước xuất trước(FIFO), vào sau xuất trước (LIFO)
  • Chiến lược nhập kho: Khi địa điểm này là một đia điểm cha => cho phép một số sản phẩm hoặc một nhóm sản phẩm nhập về chính xác được để vào kho nào trong các địa điểm con của địa điểm cha này.
Bước 3: Kích “Lưu” để lưu thông tin tạo mới địa điểm kho

Như vậy bạn đã hoàn thành các thao tác để thiết lập kho và địa điểm kho trên phần mềm quản lý kho chỉ với một vài thao tác đơn giản. Chúc bạn thành công!

Bài viết liên quan
Khách hàng triển khai ERPViet
Vân Đồn
Hạ Long Port
Vạn Hoa
Cộng Cà Phê
Bà Đen Tây Ninh
Tuy Mai
Hòa Bình Group
Vimid
Homefarm
Amia Beauty
TC Motor
Kangaroo
Biluxury
Hàng không Nội Bài
Golden Gate
Sun Group
VMT Group
Biluxury
Gustavo Gano
Menard Việt Nam
Bà Nà Hills
Hạ Long Park
Asia Park
HBG
Amadora Spa
Thịnh Cường
Sakura Vietnam
Nesta
SIV
Tài Phát
0936 468 469