Odoo Roadshow sẽ diễn ra vào tháng 3.2019 tại Hà Nội
Phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP