Để quản trị khách hàng hiệu quả, các doanh nghiệp hãy sử dụng phần mềm CRM
Bí kíp quản trị doanh nghiệp hiệu quả