Phần mềm quản lý thực hiện dịch vụ

Phần mềm quản lý thực hiện dịch vụ

Chú trọng vào lĩnh vực bạn làm tốt nhất

Khi bạn có mặt trực tiếp, điều quan trọng là bạn sẽ cung cấp dịch vụ tốt nhất.
Công cụ của bạn cần phải trực quan và linh động như bạn.


Quản lý ngày làm việc từ bất kỳ nơi nào, trên mọi thiết bị.

Theo dõi thời gian làm việc

Phần mềm chứa trình theo dõi thời gian một nút tích hợp.
Tất nhiên, bạn cũng có thể ghi lại thời gian một cách thủ công.
 
Cận cảnh nút dừng và tạm dừng trong nhiệm vụ 'Boiler maintenance'


Sau đó, bảng chấm công của bạn sẽ dược tự động chuyển thành dòng có thể xuất hóa đơn
 
 
Hóa đơn chứa thông tin số giờ thực hiện nhiệm vụ

Bán sản phẩm chạy như tôm tươi

Xuất hóa đơn nhanh như chớp

Trình theo dõi thời gian sẽ tính toán thời gian làm việc của bạn, bạn có thể thêm sản phẩm để bán bằng một cú nhấp chuột và chi tiết khách hàng của bạn sẽ được tự động điền vào khi bạn tạo tác vụ. Mọi việc bạn cần làm là bấm vào nút “Tạo hóa đơn”.

Giao diện Odoo Thực địa - tổng quan một nhiệm vụ trước khi xuất hóa đơn

Ký báo cáo điện tử

Tích hợp hoàn toàn với những ứng dụng khác