Phần mềm quản lý thảo luận

Phần mềm quản lý thảo luận

Tăng cường giao tiếp nhóm

Trò chuyện nhóm và riêng tư, tích hợp với tất cả các mô-đun

Phần mềm quản lý thảo luận

Tham gia vào cuộc hội thoại với đồng nghiệp

Tạo kênh liên lạc & nhóm riêng tư

Tích hợp với tất cả mô-đun

Theo dõi tất cả các hành động trong một cửa sổ

Chọn cách bạn muốn xử lý thông báo, thêm người theo dõi vào các bảng công việc, lên lịch các hoạt động, gửi tin nhắn và thông báo, và trò chuyện, tất cả chỉ từ một màn hình duy nhất. Xem các đồng nghiệp đang thực hiện những hoạt dộng gì và tốc độ phản hồi tin nhắn bằng cách kiểm tra trạng thái của họ và duy trì kết nối với họ và các đối tác thông qua ứng dụng.


 

Phần mềm quản lý thảo luận