Phần mềm quản lý thảo luận

Phần mềm quản lý thảo luận

Tăng cường giao tiếp nhóm

Trò chuyện nhóm và riêng tư, tích hợp với tất cả các mô-đun

Phần mềm quản lý thảo luận
Tham gia vào cuộc hội thoại với đồng nghiệp
Tạo kênh liên lạc & nhóm riêng tư
Tích hợp với tất cả mô-đun

Theo dõi tất cả các hành động trong một cửa sổ

Chọn cách bạn muốn xử lý thông báo, thêm người theo dõi vào các bảng công việc, lên lịch các hoạt động, gửi tin nhắn và thông báo, và trò chuyện, tất cả chỉ từ một màn hình duy nhất. Xem các đồng nghiệp đang thực hiện những hoạt dộng gì và tốc độ phản hồi tin nhắn bằng cách kiểm tra trạng thái của họ và duy trì kết nối với họ và các đối tác thông qua ứng dụng.


 

Phần mềm quản lý thảo luận
Khách hàng triển khai ERPViet
Vân Đồn
Hạ Long Port
Vạn Hoa
Cộng Cà Phê
Bà Đen Tây Ninh
Tuy Mai
Hòa Bình Group
Vimid
Homefarm
Amia Beauty
TC Motor
Kangaroo
Biluxury
Hàng không Nội Bài
Golden Gate
Sun Group
VMT Group
Biluxury
Gustavo Gano
Menard Việt Nam
Bà Nà Hills
Hạ Long Park
Asia Park
HBG
Amadora Spa
Thịnh Cường
Sakura Vietnam
Nesta
SIV
Tài Phát
0936 468 469