Phần mềm quản lý tài liệu

Phần mềm quản lý tài liệu

Hệ thống quản lý tài liệu đột phá

Xem lượng thời gian bạn có thể tiết kiệm đượcSử dụng công cụ tính toán bên dưới và ước tính số lượng nhiệm vụ liên quan đến tài liệu thủ công mà bạn hay các nhân viên của bạn thực hiện mỗi tháng.
 
Quản lý tài liệu

Tích hợp hoàn toàn với mọi ứng dụng khác

Khách hàng triển khai ERPViet
Vân Đồn
Hạ Long Port
Vạn Hoa
Cộng Cà Phê
Bà Đen Tây Ninh
Tuy Mai
Hòa Bình Group
Vimid
Homefarm
Amia Beauty
TC Motor
Kangaroo
Biluxury
Hàng không Nội Bài
Golden Gate
Sun Group
VMT Group
Biluxury
Gustavo Gano
Menard Việt Nam
Bà Nà Hills
Hạ Long Park
Asia Park
HBG
Amadora Spa
Thịnh Cường
Sakura Vietnam
Nesta
SIV
Tài Phát