Phần mềm quản lý Sự kiện

Phần mềm quản lý Sự kiện

Tổ chức các sự kiện đồng điệu với khán giả
Nền tảng quản lý sự kiện tất cả trong một, có khả năng xử lý tất cả các loại hình sự kiện ở mọi quy mô.
Sự kiện bao trùm tất cả các khía cạnh công việc của một người tổ chức sự kiện, từ tổ chức sự kiện và bán vé cho đến tăng khả năng hiển thị và quảng bá.


Sắp xếp lịch & quản lý diễn giả
Bán vé trực tuyến
Thu hút tài trợ

Bán chương trình tài trợ sự kiện và quảng bá cho đối tác

Dễ dàng quản lý các nhà tài trợ hiện tại và nhà tài trợ mới với ứng dụng Sự kiện. Thêm nhà tài trợ vào các sự kiện của bạn và đăng tên các nhà tài trợ theo thứ tự dựa trên mức tài trợ mà họ mua ở cuối mỗi trang của sự kiện. Bán các gói tài trợ trực tuyến thông qua eCommerce.


 

Công cụ quảng bá toàn diện
Tích hợp hoàn toàn với những ứng dụng khác
Khách hàng triển khai ERPViet
Vân Đồn
Hạ Long Port
Vạn Hoa
Cộng Cà Phê
Bà Đen Tây Ninh
Tuy Mai
Hòa Bình Group
Vimid
Homefarm
Amia Beauty
TC Motor
Kangaroo
Biluxury
Hàng không Nội Bài
Golden Gate
Sun Group
VMT Group
Biluxury
Gustavo Gano
Menard Việt Nam
Bà Nà Hills
Hạ Long Park
Asia Park
HBG
Amadora Spa
Thịnh Cường
Sakura Vietnam
Nesta
SIV
Tài Phát
0936 468 469