Phần mềm quản lý phê duyệt

Phần mềm quản lý phê duyệt

Quản lý phê duyệt trực tuyến

Dễ dàng quản lý các yêu cầu của nhân viên.

Phần mềm phê duyệt
 

Chọn người quyết định

Mỗi yêu cầu đều có người phê duyệt.
Chọn một người cần phê duyệt từng yêu cầu, ngay cả khi đó không phải là người quản lý.
Bạn có cần sự phê duyệt của kế toán và người quản lý không? Bạn có thể quyết định xem bạn có muốn cả hai yêu cầu bất kỳ loại phê duyệt nào hay không.
 
 

Tiết kiệm thời gian quản lý các yêu cầu của nhân viên

Đối tác
FPT
VNG cloud
Viettel
HP
Cisco
Voip24h