Phần mềm quản lý phê duyệt

Phần mềm quản lý phê duyệt

Quản lý phê duyệt trực tuyến

Dễ dàng quản lý các yêu cầu của nhân viên.

Phần mềm phê duyệt
 

Chọn người quyết định

Mỗi yêu cầu đều có người phê duyệt.
Chọn một người cần phê duyệt từng yêu cầu, ngay cả khi đó không phải là người quản lý.
Bạn có cần sự phê duyệt của kế toán và người quản lý không? Bạn có thể quyết định xem bạn có muốn cả hai yêu cầu bất kỳ loại phê duyệt nào hay không.
 
 

Tiết kiệm thời gian quản lý các yêu cầu của nhân viên

 • Tiết kiệm thời gian quản lý các yêu cầu của nhân viên

   

  Tiết kiệm thời gian quản lý các yêu cầu của nhân viên

  Tất cả mọi thứ ở một nơi.

  Việc quản lý các yêu cầu của bạn được thực hiện dễ dàng; du lịch, đồ dùng văn phòng, thanh toán, tất cả các yêu cầu gửi có thể được tạo, xác thực hoặc từ chối trong vài giây từ bảng điều khiển phê duyệt của bạn.

 • Công ty của bạn , các loại hình của bạn


   

  Công ty của bạn , các loại hình của bạn

  Tạo các loại phê duyệt bạn cần.

  Dễ dàng tạo các loại phê duyệt phù hợp với nhu cầu của bạn với một trình cấu hình trực quan. Yêu cầu nhân viên của bạn cung cấp thông tin mà bạn cần trước khi chấp thuận bất kỳ yêu cầu nào.

Đối tác
FPT
VNG cloud
Viettel
HP
Cisco
Voip24h