Phần mềm quản lý phê duyệt

Phần mềm quản lý phê duyệt

Quản lý phê duyệt trực tuyến

Dễ dàng quản lý các yêu cầu của nhân viên.

Phần mềm phê duyệt
 

Chọn người quyết định

Mỗi yêu cầu đều có người phê duyệt.
Chọn một người cần phê duyệt từng yêu cầu, ngay cả khi đó không phải là người quản lý.
Bạn có cần sự phê duyệt của kế toán và người quản lý không? Bạn có thể quyết định xem bạn có muốn cả hai yêu cầu bất kỳ loại phê duyệt nào hay không.
 
 
Tiết kiệm thời gian quản lý các yêu cầu của nhân viên
Khách hàng triển khai ERPViet
Vân Đồn
Hạ Long Port
Vạn Hoa
Cộng Cà Phê
Bà Đen Tây Ninh
Tuy Mai
Hòa Bình Group
Vimid
Homefarm
Amia Beauty
TC Motor
Kangaroo
Biluxury
Hàng không Nội Bài
Golden Gate
Sun Group
VMT Group
Biluxury
Gustavo Gano
Menard Việt Nam
Bà Nà Hills
Hạ Long Park
Asia Park
HBG
Amadora Spa
Thịnh Cường
Sakura Vietnam
Nesta
SIV
Tài Phát
0936 468 469