Phần mềm quản lý Marketing tự động

Phần mềm quản lý Marketing tự động

Tạo chiến dịch tiếp thị tự động & có mục tiêu nhất định

Tự động hóa quy trình làm việc và mở rộng quy mô kinh doanh.


Phân khúc cơ sở dữ liệu khách hàng tiềm năng để gửi đúng thông tin đến đúng người vào đúng thời điểm. Thiết lập quy trình tiếp thị nâng cao tập trung vào khách hàng tiềm năng và nuôi dưỡng nguồn khách tiềm năng hiệu quả thông qua phễu bán hàng, 24/7.

Thiết kế hành trình khách hàng khép kín và tinh tế

 • Thiết kế hành trình khách hàng khép kín và tinh tế

   

  Thiết kế hành trình khách hàng khép kín và tinh tế

  Dễ dàng tùy chỉnh quy trình công việc nhờ giao diện trực quan.

  Tạo một chiến dịch nhiều giai đoạn với một số đường dẫn đơn giản như các chiến dịch hai bước. Thêm tác vụ mới và chọn thời điểm kích hoạt trực tiếp trên quy trình công việc.

Thiết kế email tiếp thị hấp dẫn chỉ trong vài phút

Kiểm soát toàn diện nội dung và bố cục email nhờ có giao diện kéo & thả trực quan và dễ sử dụng.

Sử dụng các khối dựng có sẵn để tạo các đoạn văn bản rõ ràng, nút kêu gọi hành động call-to-action hoặc hình ảnh đẹp mắt mà không cần viết một dòng mã nào.

Không chỉ tự động hóa email

 • Không chỉ tự động hóa email

   

  Không chỉ tự động hóa email

  Kích hoạt mọi tác vụ cần thiết để đơn giản quy trình làm việc.

  Tạo hành trình khách hàng trọn vẹn và sử dụng quy trình công việc để tự động hóa các tác vụ như thúc đẩy khách hàng tiềm năng trong phễu bán hàng, giao những khách hàng triển vọng cho nhóm kinh doanh, cập nhật hồ sơ và hơn thế nữa.

  Sử dụng tác vụ nếu/thì để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau khi email được mở, click hoặc trả lời.

Hệ thống quản lý khách hàng tiềm năng hiệu quả

Áp dụng phương pháp tiếp cận tích hợp để tạo, nuôi dưỡng và chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành khách hàng.
Hệ thống quản lý khách hàng tiềm năng hiệu quả
Đối tác
FPT
VNG cloud
Viettel
HP
Cisco
Voip24h