Phần mềm quản lý Marketing tự động

Phần mềm quản lý Marketing tự động

Tạo chiến dịch tiếp thị tự động & có mục tiêu nhất định

Tự động hóa quy trình làm việc và mở rộng quy mô kinh doanh.


Phân khúc cơ sở dữ liệu khách hàng tiềm năng để gửi đúng thông tin đến đúng người vào đúng thời điểm. Thiết lập quy trình tiếp thị nâng cao tập trung vào khách hàng tiềm năng và nuôi dưỡng nguồn khách tiềm năng hiệu quả thông qua phễu bán hàng, 24/7.

Thiết kế hành trình khách hàng khép kín và tinh tế

Thiết kế email tiếp thị hấp dẫn chỉ trong vài phút

Kiểm soát toàn diện nội dung và bố cục email nhờ có giao diện kéo & thả trực quan và dễ sử dụng.

Sử dụng các khối dựng có sẵn để tạo các đoạn văn bản rõ ràng, nút kêu gọi hành động call-to-action hoặc hình ảnh đẹp mắt mà không cần viết một dòng mã nào.

Không chỉ tự động hóa email

Hệ thống quản lý khách hàng tiềm năng hiệu quả

Áp dụng phương pháp tiếp cận tích hợp để tạo, nuôi dưỡng và chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành khách hàng.
Hệ thống quản lý khách hàng tiềm năng hiệu quả

Tự động hóa quy trình kinh doanh của mọi phòng ban