Phần mềm quản lý kế hoạch

Phần mềm quản lý kế hoạch

Biểu đồ Gantt nâng cao

Màn hình chính của ứng dụng Kế hoạch là một biểu đồ Gantt được thiết kế đẹp mắt và nâng cao.
Nó giúp bạn hiểu rõ về kế hoạch sắp tới của bạn và cho phép bạn chỉnh sửa các công việc hoặc ca làm chỉ bằng một cú nhấp chuột.

Viết nên tương lai