Phần mềm quản lý IoT

Phần mềm quản lý IoT

IoT trở nên dễ dàng

IoT cho phép bạn kết nối các thiết bị bên ngoài với cơ sở dữ liệu ERP của mình.

 

 

Tăng năng suất thật dễ dàng!

 
 

 

Tích hợp hoàn hảo

Khám phá cách Hộp IoT có thể giúp bạn tích hợp các thiết bị IoT vào quy trình kinh doanh của mình

 

Tích hợp đầy đủ với tất cả các Ứng dụng
Khách hàng triển khai ERPViet
Vân Đồn
Hạ Long Port
Vạn Hoa
Cộng Cà Phê
Bà Đen Tây Ninh
Tuy Mai
Hòa Bình Group
Vimid
Homefarm
Amia Beauty
TC Motor
Kangaroo
Biluxury
Hàng không Nội Bài
Golden Gate
Sun Group
VMT Group
Biluxury
Gustavo Gano
Menard Việt Nam
Bà Nà Hills
Hạ Long Park
Asia Park
HBG
Amadora Spa
Thịnh Cường
Sakura Vietnam
Nesta
SIV
Tài Phát
0936 468 469