Phần mềm quản lý IoT

Phần mềm quản lý IoT

IoT trở nên dễ dàng

IoT cho phép bạn kết nối các thiết bị bên ngoài với cơ sở dữ liệu ERP của mình.

 

 

Tăng năng suất thật dễ dàng!

 
 

 

Tích hợp hoàn hảo

Khám phá cách Hộp IoT có thể giúp bạn tích hợp các thiết bị IoT vào quy trình kinh doanh của mình

 

Đối tác
FPT
VNG cloud
Viettel
HP
Cisco
Voip24h