Phần mềm quản lý hỗ trợ

Phần mềm quản lý hỗ trợ

Giao diện người dùng thân thiện

Theo dõi, ưu tiên và giải quyết yêu cầu từ khách hàng.

Sắp xếp yêu cầu theo ý muốn với chế độ xem kanban đẹp mắt.
Có cái nhìn tổng quan tức thì về khối lượng công việc của nhóm và kiểm tra trạng thái của các yêu cầu dựa trên quy tắc SLA do bạn đặt ra.

 

Phần mềm hỗ trợ


 

Đa kênh, sáng tạo.

Liên lạc với khách hàng của bạn ở mọi nơi.

 

Tối ưu hóa cho năng suất cao

Cung cấp dịch vụ tự phục vụ thông minh hơn

Tích hợp sẵn cơ sở kiến ​​thức khách hàng.

Phát triển nền tảng tự phục vụ của bạn bằng cách liên kết trực tiếp phần Câu hỏi thường gặp FAQ, video đào tạo, và bài thuyết trình trong cùng một yêu cầu.
 

Hoàn toàn tích hợp với các ứng dụng khác