Phần mềm quản lý eLearning

Phần mềm quản lý eLearning

Học tập là chìa khóa thành công!

Các nhà giáo dục, hướng dẫn, huấn luyện viên, quản lý, nhân viên mới, hay thậm chí là các siêu anh hùng học trực tuyến - không cần tìm kiếm nữa:
Ứng dụng Học trực tuyến là hệ thống quản trị đào tạo hoàn hảo để tạo điều kiện cho cộng đồng học hỏi, chia sẻ kiến thức và truyền cảm hứng cho nhau!
 
 

Các bài học

Thúc đẩy học tập chủ động bằng đánh giá và chứng nhận

Đánh giá và nhận ý kiến phản hồi thật nhẹ nhàng với mọi dạng câu hỏi sẵn có:
câu hỏi có một hoặc nhiều lựa chọn, văn bản dạng tự do, số, ngày tháng và các tùy chọn ma trận khảo sát/đánh giá.

 

 

Chấm điểm là phần dễ nhất! Ứng dụng Học trực tuyến của ERPViet tự động chấm điểm cho học viên, cho họ ý kiến phản hồi, chứng nhận thành công và tặng thưởng bằng điểm, huy hiệu, cấp độ hoặc thậm chí là giải thưởng!


 

Tính năng báo cáo nâng cao tức thời và chuyên sâu