Phần mềm quản lý đánh giá

Phần mềm quản lý đánh giá

Thiết lập các đợt đánh giá nhân viên định kỳ

Củng cố nguồn tài sản cốt lõi của công ty

Duy trì quy trình động viên khích lệ nhân viên trong công ty bạn bằng cách định kỳ đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên. Định kỳ đánh giá nguồn nhân lực để đem lại quyền lợi cho nhân viên cũng như doanh nghiệp của bạn, dù là doanh nghiệp nhỏ hay công ty lớn.


 


 

Xây dựng cách thức đánh giá phù hợp

Đặt đúng câu hỏi và thu thập thông tin cần thiết

Tạo cuộc khảo sát thích hợp để thu thập câu trả lời của nhân viên bạn. Thiết kế biểu mẫu riêng theo ý hoặc lựa chọn từ các biểu mẫu hiện có. Quản lý một số loại đánh giá: từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới, tự đánh giá và đánh giá cuối cùng của quản lý. Cho phép nhân viên tự tạo các đánh giá để gửi cho cấp dưới, nhân viên mới, cũng như quản lý.


 

phần mềm đánh giá 2

Thiết kế khảo sát của riêng bạn

Tích hợp hoàn toàn với các ứng dụng