Phần mềm quản lý đánh giá

Phần mềm quản lý đánh giá

Thiết lập các đợt đánh giá nhân viên định kỳ

Củng cố nguồn tài sản cốt lõi của công ty

Duy trì quy trình động viên khích lệ nhân viên trong công ty bạn bằng cách định kỳ đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên. Định kỳ đánh giá nguồn nhân lực để đem lại quyền lợi cho nhân viên cũng như doanh nghiệp của bạn, dù là doanh nghiệp nhỏ hay công ty lớn.


 


 

Xây dựng cách thức đánh giá phù hợp

Đặt đúng câu hỏi và thu thập thông tin cần thiết

Tạo cuộc khảo sát thích hợp để thu thập câu trả lời của nhân viên bạn. Thiết kế biểu mẫu riêng theo ý hoặc lựa chọn từ các biểu mẫu hiện có. Quản lý một số loại đánh giá: từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới, tự đánh giá và đánh giá cuối cùng của quản lý. Cho phép nhân viên tự tạo các đánh giá để gửi cho cấp dưới, nhân viên mới, cũng như quản lý.


 

phần mềm đánh giá 2

Thiết kế khảo sát của riêng bạn

 • Thiết kế khảo sát của riêng bạn
   
  Thiết kế khảo sát của riêng bạn
  Tạo các khảo sát riêng của bạn để thu thập thông tin và/hoặc ý kiến quan trọng từ nhân viên của bạn. Nhanh chóng thêm các câu hỏi, chỉnh sửa các trang và soạn thảo một khảo sát hữu ích bằng cách sử dụng các biểu mẫu tích hợp tuyệt vời hoặc tạo thiết kế của riêng bạn. Chuyển các khảo sát hiện có thành biểu mẫu để có thể tái sử dụng và chỉnh sửa sau này. Rà soát lại khảo sát của bạn trước khi công bố: yêu cầu các quản lý, giám sát viên hoặc nhân viên khác đánh giá và cho phép họ thêm ý kiến nhận xét vào trước khi hoàn thành bản khảo sát. Thậm chí bạn có thể tạo một vài khảo sát cho từng bước đánh giá để gửi cho những người khác nhau. 
 • Tự động hóa quá trình đánh giá
  Tự động hóa quá trình đánh giá

  Đảm bảo các đánh giá theo đúng lịch trình

  Bạn có thể tạo các kế hoạch đánh giá với lịch biểu rõ ràng. Nêu rõ nhân viên, phòng ban hoặc cấp độ trong cấu trúc phân cấp có thể trả lời các khảo sát của bạn và cho phép quản lý đánh giá nội dung và hoàn thành khâu đánh giá.

Đối tác
FPT
VNG cloud
Viettel
HP
Cisco
Voip24h