Phần mềm quản lý cuộc hẹn

Phần mềm quản lý cuộc hẹn

Lập lịch làm việc dễ dàng

Hệ thống đặt lịch hoạt động trực tuyến 24/7.

Cho phép khách hàng tự đặt lịch hẹn vào một khung giờ thuận tiện cho họ (ngay cả ngoài giờ làm việc!) ngay trong lịch của bạn. Gắn các liên kết cuộc họp trên trang web, trong chữ ký email của bạn hoặc thông qua các phương tiện xã hội để cập nhật lịch hẹn mà không hề tốn công sức.

 

 

Kiểm soát hoàn toàn lịch trình của bạn