Phần mềm quản lý cho thuê

Phần mềm quản lý cho thuê

Từ Báo giá thuê đến Hóa đơn
Quản lý mọi việc từ một nơi duy nhất.

 

Tạo đơn hàng thuê, lịch biểu, hàng giao, hàng trả về và hóa đơn từ một dạng xem duy nhất.

Có được tất cả các thông tin cần thiết, trực tiếp trên đơn hàng thuê.

Closeup on rental status's interface
Tổng quan theo thời gian thực
Tích hợp hoàn toàn với các ứng dụng khác
Cuối cùng cũng có một giải pháp quản lý hoàn toàn vòng đời sản phẩm cho thuê

 

Khách hàng triển khai ERPViet
Vân Đồn
Hạ Long Port
Vạn Hoa
Cộng Cà Phê
Bà Đen Tây Ninh
Tuy Mai
Hòa Bình Group
Vimid
Homefarm
Amia Beauty
TC Motor
Kangaroo
Biluxury
Hàng không Nội Bài
Golden Gate
Sun Group
VMT Group
Biluxury
Gustavo Gano
Menard Việt Nam
Bà Nà Hills
Hạ Long Park
Asia Park
HBG
Amadora Spa
Thịnh Cường
Sakura Vietnam
Nesta
SIV
Tài Phát
0936 468 469