Phần mềm quản lý cho thuê

Phần mềm quản lý cho thuê

Từ Báo giá thuê đến Hóa đơn

Quản lý mọi việc từ một nơi duy nhất.

 

Tạo đơn hàng thuê, lịch biểu, hàng giao, hàng trả về và hóa đơn từ một dạng xem duy nhất.

Có được tất cả các thông tin cần thiết, trực tiếp trên đơn hàng thuê.

Closeup on rental status's interface

Tổng quan theo thời gian thực

 • Tổng quan theo thời gian thực


   

  Tổng quan theo thời gian thực

  Dễ dàng lập lịch cho thuê.

  Theo dõi tính khả dụng của sản phẩm và số sê-ri từ dạng xem Gantt. Cần duy trì hoặc kiểm tra chất lượng sản phẩm? Không cung cấp sản phẩm giữa hai lần thuê với thời gian đệm.

 • Báo giá chuyên nghiệp


   

  Báo giá chuyên nghiệp

  Làm nổi bật sản phẩm và tối đa hóa doanh thu.

  Gửi đơn hàng thuê rõ ràng cho khách hàng của bạn. Cấu hình sản phẩm theo các yêu cầu của họ và tối đa hóa doanh thu của bạn bằng cách giới thiệu các sản phẩm tùy chọn.

Tích hợp hoàn toàn với các ứng dụng khác

Cuối cùng cũng có một giải pháp quản lý hoàn toàn vòng đời sản phẩm cho thuê

 

Đối tác
FPT
VNG cloud
Viettel
HP
Cisco
Voip24h