Phần mềm quản lý cho thuê

Phần mềm quản lý cho thuê

Từ Báo giá thuê đến Hóa đơn

Quản lý mọi việc từ một nơi duy nhất.

 

Tạo đơn hàng thuê, lịch biểu, hàng giao, hàng trả về và hóa đơn từ một dạng xem duy nhất.

Có được tất cả các thông tin cần thiết, trực tiếp trên đơn hàng thuê.

Closeup on rental status's interface

Tổng quan theo thời gian thực

Tích hợp hoàn toàn với các ứng dụng khác

Cuối cùng cũng có một giải pháp quản lý hoàn toàn vòng đời sản phẩm cho thuê