Phần mềm quản lý chất lượng

Phần mềm quản lý chất lượng

Quản lý chất lượng cho những nhà sản xuất tiên tiến

 • Quản lý chất lượng cho những nhà sản xuất tiên tiến


   

  Quản lý chất lượng cho những nhà sản xuất tiên tiến

 • Điểm quản lý chất lượng


   

  Điểm quản lý chất lượng

  Đối tác của bạn trong hành trình hoạch định chất lượng

  Xác định kế hoạch kiểm soát chất lượng để kích hoạt kiểm tra chất lượng tại các hoạt động tồn kho cụ thể (nhận và kiểm tra lần cuối) hoặc hoạt động sản xuất (kiểm tra ngay trong quá trình sản xuất).

  Thiết lập kiểm tra trong quá trình sản xuất, giai đoạn cuối và tiếp nhận dựa trên kế hoạch kiểm soát chất lượng. Xác định kế hoạch kiểm soát chất lượng để kích hoạt các loại hình kiểm tra này.

  Quản lý và theo dõi quá trình phê duyệt phần sản xuất (PPAP). Định cấu hình kiểm soát quy trình thống kê của bạn (SPC). Đính kèm các tài liệu về chế độ thất bại và phân tích hiệu ứng (PFMEA) vào các định tuyến.

 • Quản lý Cảnh báo chất lượng với giao diện người dùng tuyệt vời

   

  Quản lý Cảnh báo chất lượng với giao diện người dùng tuyệt vời

  Bạn sẽ thích việc tổ chức cảnh báo chất lượng bằng giao diện kanban tinh gọn. Kéo và thả các cảnh báo để báo cáo tiến độ và sử dụng các chỉ báo trực quan để tập trung vào các cảnh báo quan trọng.

  Sử dụng thẻ để nhóm các cảnh báo chất lượng và tạo quy tắc để tự động hóa các cảnh báo hoặc hành động. Nhóm theo người nhận (thiết kế, nhà cung ứng, quy trình), theo người yêu cầu (khách hàng, dòng chính, dòng phụ) và nhiều hơn thế.

 • Bảo trì năng suất tổng thể Để cải thiện chất lượng   

  Bảo trì năng suất tổng thể để cải thiện chất lượng

  Phòng sản xuất có thể kích hoạt các cảnh báo về chất lượng ngay từ bảng điều khiển xưởng sản xuất của mình. Ngay khi bạn cập nhật một yêu cầu, thông tin sẽ được cập nhật đúng người theo thời gian thực.

  Giao tiếp tốt giúp giảm thời gian chết và tăng năng suất của từng đội.

Đối tác
FPT
VNG cloud
Viettel
HP
Cisco
Voip24h