Phần mềm quản lý chấm công

Phần mềm quản lý chấm công

Hỗ trợ quản lý công việc của riêng bạn

Quản lý công việc, theo dõi thời gian và bảng chấm công hàng ngày, hàng tuần, thậm chí là hàng tháng
 

 

Thật nhanh chóng.

Khi bạn cần ghi lại hàng loạt hoạt động hàng ngày, mỗi giây đều giá trị. Ứng dụng Chấm công cũng nhanh như bạn vậy.
 

Quản lý hoạt động & nguồn nhân lực

Kiểm soát các dự án và quản lý thời gian của nhân viên từ backend của ERPViet.

 

 
Bảng chấm công 2
Bảng chấm công ERPViet

Dự báo nhu cầu & tài nguyên

  • Dự báo nhu cầu & tài nguyên
    Dự báo nhu cầu & nguồn lực

    Hiệu quả dự án & Nguồn lực của nhân viên

    Lên lịch cho các nhóm của bạn trong các dự án có tính đến ngày nghỉ của nhân viên. Lập kế hoạch trước cho các dự án sắp tới nhờ vào dự báo dựa trên các dự án đang chạy có thể so sánh và ước tính thời hạn chính xác hơn. So sánh dự báo với bảng chấm công thực tế để tăng lợi nhuận.

Đối tác
FPT
VNG cloud
Viettel
HP
Cisco
Voip24h