Phần mềm quản lý chấm công

Phần mềm quản lý chấm công

Hỗ trợ quản lý công việc của riêng bạn

Quản lý công việc, theo dõi thời gian và bảng chấm công hàng ngày, hàng tuần, thậm chí là hàng tháng
 

 

Thật nhanh chóng.

Khi bạn cần ghi lại hàng loạt hoạt động hàng ngày, mỗi giây đều giá trị. Ứng dụng Chấm công cũng nhanh như bạn vậy.
 

Quản lý hoạt động & nguồn nhân lực

Kiểm soát các dự án và quản lý thời gian của nhân viên từ backend của ERPViet.

 

 
Bảng chấm công 2
Bảng chấm công ERPViet

Dự báo nhu cầu & tài nguyên

Tích hợp hoàn toàn với những ứng dụng khác