Phần mềm quản lý chấm công

Phần mềm quản lý chấm công

Hỗ trợ quản lý công việc của riêng bạn
Quản lý công việc, theo dõi thời gian và bảng chấm công hàng ngày, hàng tuần, thậm chí là hàng tháng
 

 

Thật nhanh chóng.

Khi bạn cần ghi lại hàng loạt hoạt động hàng ngày, mỗi giây đều giá trị. Ứng dụng Chấm công cũng nhanh như bạn vậy.
 

Quản lý hoạt động & nguồn nhân lực

Kiểm soát các dự án và quản lý thời gian của nhân viên từ backend của ERPViet.

 

 
Bảng chấm công 2
Bảng chấm công ERPViet
Dự báo nhu cầu & tài nguyên
Tích hợp hoàn toàn với những ứng dụng khác
Khách hàng triển khai ERPViet
Vân Đồn
Hạ Long Port
Vạn Hoa
Cộng Cà Phê
Bà Đen Tây Ninh
Tuy Mai
Hòa Bình Group
Vimid
Homefarm
Amia Beauty
TC Motor
Kangaroo
Biluxury
Hàng không Nội Bài
Golden Gate
Sun Group
VMT Group
Biluxury
Gustavo Gano
Menard Việt Nam
Bà Nà Hills
Hạ Long Park
Asia Park
HBG
Amadora Spa
Thịnh Cường
Sakura Vietnam
Nesta
SIV
Tài Phát
0936 468 469